หมายเลข ID หัวข้อ : 00183439 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2017

อะไรคือ PlayMemories Camera Apps Smart Remote Control?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Smart Remote Control ทำงานได้กับ PlayMemories Mobile app ในสมาร์ทโฟน/แทปเล็ตที่เป็น Apple iOS หรือ Android หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 64 bit VAIO.
แอพนี้จะทำให้ท่านควบคุมกล้องได้จากระยะไกลด้วยการทำงานของ Wi-Fi ในตัวเครื่อง.

หมายเหตุ:

  • Smart Remote Control จะมีอยู่ในเฉพาะบางรุ่นที่กำหนดของกล้องถ่ายภาพของโซนี่. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับเว็ปไซต์ต่อไปนี้:

    เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps:  
    http://www.playmemoriescameraapps.com


  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องระบบปฎิบัติการที่สนับสนุนและข้อกำหนดของสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ต่อไปนี้.

     หน้าสนับสนุน PlayMemories Mobile:
     https://www.sony.net/pmm/