หมายเลข ID หัวข้อ : 00090924 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่สามารถจะดำเนินการได้โดยใช้ PlayMemories Mobile.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้ใช้ได้สำหรับรุ่นเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Mobile. โปรดทราบว่า ท่านใช้ รุ่นกล้องที่ใช้ร่วมกันได้ กับ อุปกรณ์มือถือที่รองรับ. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานต่าง ๆ ของกล้องและอุปกรณ์มือถือของท่าน.

มีปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่างที่สามารถจะสร้างปัญหานี้ได้.
ให้ทำตามวิธีการแก้ปัญหาด้านล่างนี้ตามลำดับ.

สำคัญ:

 • กับ iOS, PlayMemories Mobile ไม่สามารถจะใช้ได้ แม้จะเริ่มต้นทำงานเมื่อ iPhone หรือ iPad ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับกล้องทาง Wi-Fi. สำหรับกล้องที่มีการตั้งไว้ให้รอการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi, ให้เชื่อมต่อกล้องโดยใช้ Wi-Fi จากการปรับตั้ง Wi-Fi ของ iPhone หรือ iPad, และจากนั้นให้เริ่มการทำงานของ PlayMemories Mobile ขึ้นมา.
 • อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการเล่นภาพยนตร์ MP4 ที่โอนถ่ายด้วย PlayMemories Mobile ขึ้นอยู่กับ การใช้งานด้วยกันได้ของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ทำการเล่นกลับ หรือสเปคต่าง ๆ ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตของท่าน.
 • การเชื่อมต่ออาจจะถูกรบกวนโดยสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์มือถือและกล้องของท่าน, สภาวะแวดล้อมโดยรอบ, หรือระยะทางที่ห่างกันระหว่างอุปกรณ์มือถือและกล้องของท่าน. ในกรณีเช่นนี้, ให้ใช้อุปกรณ์มือถือของท่านให้ใกล้กับกล้องหรือเชื่อมต่อในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไป.
 • เมื่อใช้กล้อง Handycam
  • Ctrl ด้วย Smartphone จะใช้ไม่ได้ในโหมดการเล่นกลับ. ให้ใช้ในโหมดการบันทึก.
  • ให้ตั้ง Image Quality/Size ไปที่ MP4 ก่อนการใช้ Send to Smartphone.
  • เพื่อที่จะทำการโอนย้ายรูปภาพต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ, ให้สลับการปรับตั้งของ Media Select ไปที่ Memory Card.
 1. ทำการปิดอุปกรณ์ตัวอื่น.

  ถ้าหากมีอุปกรณ์ตัวอื่นที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้, เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, เครื่องแทปเล็ต, เครื่องคอมพิวเตอร์, ฯลฯ. อยู่รอบ ๆ กล้องนั้น, ให้ทำการปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์เหล่านี้ก่อนและลองทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเข้ากับกล้องนั้นดูอีกครั้ง.
 2. ตรวจสอบการปรับตั้งต่างของอุปกรณ์มือถือ.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดการทำงานของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้แล้ว.

   ตรวจสอบสถานะของ SSID ของกล้องนั้นจากรายการ Wi-Fi.
   ถ้าหากกล้องอยู่นอกเขตพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่มี Wi-Fi ให้เชื่อมต่อได้, ให้ตั้ง SSID ใหม่อีกครั้งและจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์ iOS และ ไม่มีการเชื่อมต่อของอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพ. ให้ไปที่การปรับตั้งของ Wi-Fi ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเลือกที่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเพื่อทำการเชื่อมต่อ. ปรากฎขึ้นมา, ให้ตั้งค่าการปรับตั้งการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ใน iPhone หรือ iPad ของท่านก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ.
  2. ตรวจสอบ การปรับตั้งของ IP address, การปรับตั้งของ tethering, และโหมด airplane.

   ปิดการเปิดทำงานของการปรับตั้ง IP address, การปรับตั้ง tethering, และ โหมด airplane อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้. สำหรับรายละเอียดถึงวิธีการเปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ เหล่านี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตของท่าน.
 3. ปิดกล้องและอุปกรณ์มือถือ และจากนั้น ให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

  ปิดกล้องไปก่อน, ถอดและใส่ชุดแพคของแบตเตอรี่เข้าไปใหม่, และจากนั้นให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  นอกจากนี้ ให้ลองทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายหลังการปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์มือถือและทำการเปิดขึ้นมาใหม่.
 4. ทำการรีเซ็ตการปรับตั้งเครือข่ายบนตัวกล้อง และ จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้งตั้งแต่ต้น.

  สำคัญ: ขั้นตอนการรีเซ็ตการปรับตั้งของเครือข่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกล้องนั้น ๆ. สำหรับรายละเอียด, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น.
 5. ติดตั้ง PlayMemories Mobile เข้าไปใหม่อีกครั้ง.
  1. ยกเลิกการติดตั้งของ PlayMemories Mobile.
  2. ติดตั้ง PlayMemories Mobile ใหม่อีกครั้งจาก Google Play สำหรับอุปกรณ์ Android, จาก App Store สำหรับอุปกรณ์ Apple iOS หรือใน Windows Store สำหรับอุปกรณ์ Windows 8.