หมายเลข ID หัวข้อ : 00072473 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Mobile High Definition Link (MHL) เข้ากับทีวีโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์ MHL-to-HDMI.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเชื่อมต่อ High Definition Link (MHL) โดยใช้ตัวอะแดปเตอร์  MHL-to-HDMI.

รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อที่มีอธิบายในวิธีการแก้ไขปัญหานี้: Image

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ MHL™ เข้ากับอะแดปเตอร์ MHL-to-HDMI, และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์นั้นเข้ากับแหล่งจ่ายกำลังงานแบบ USB.
  2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์นั้นเข้ากับทีวีโดยใช้สาย HDMI®. จะมีไอคอนของ MHL ปรากฎขึ้นมาในแถบแสดงสถานะของอุปกรณ์ MHL หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อได้แล้ว.
  3. ตั้งทีวีไปที่ HDMI input. แอพพลิเคชั่น TV launcher จะเริ่มการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอของอุปกรณ์ MHL เพื่อจะดูไฟล์มีเดียต่าง ๆ บนหน้าจอทีวี.