หมายเลข ID หัวข้อ : 00095412 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2018

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ จากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

วิธีการนำเข้าภาพโดยใช้ PlayMemories Home

ดูรายละเอียดต่อไปนี้:
วิธีการโอนถ่ายวิดีโอและรูปภาพต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ด้วย PlayMemories Home (สำหรับ Mac). .

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home (สำหรับ Mac) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sony.net/pm/.

วิธีการนำเข้าภาพโดยไม่ต้องใช้ PlayMemories Home
 1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  หมายเหตุ: ถ้าหากซอฟต์แวร์ iPhoto® เริ่มทำงานขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ, ให้ทำการปิดลงไป.
 2. เชื่อมต่อกล้องเข้าไปโดยตรงกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. คัดลอกไฟล์รูปภาพต่าง ๆ.
  1. ใน Finder Bar, เลือกที่ Go และ เลือก Computer.
  2. คลิกที่ไอคอน NO NAME หรือ UNTITLED.
  3. หาไฟล์รูปภาพต่าง ๆที่ท่านต้องการจะทำการโอนย้าย.
   1. คลิกที่โฟลเดอร์ DCIM.
    picture
   2. คลิกที่โฟลเดอร์ 100MSDCF.
   3. กดค้างที่คีย์ SHIFT.
   4. ในระหว่างที่กดค้างคีย์ SHIFT, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกรูปภาพต่าง ๆ ที่ท่านต้องการทำการโอนถ่าย.
  4. หลังจากที่ท่านทำการเลือกรูปภาพเสร็จ, ให้ปล่อยมือจากการกดคีย์ SHIFT.
  5. กดที่ Command+C เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ต่าง ๆ.
 4. วางไฟล์รูปภาพต่าง ๆ ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์.
  1. ใน Finder Bar, เลือกที่ Go, All my files และ จากนั้น เลือกที่ Pictures.
  2. กดที่ Command+V เพื่อวางไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์ Pictures.

หลังจากที่ได้คัดลอกไฟล์ต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์, ท่านสามารถใช้ iPhoto, PlayMemories Home, Image data converter, หรือซอฟต์แวร์รูปภาพอื่นเพื่อเข้าไปดูรูปภาพต่าง ๆ นั้นได้.

สำคัญ: ถ้าหากไฟล์รูปภาพต่าง ๆ ที่คัดลอกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ใน ฟอร์แมท RAW ท่านจำเป็นต้องใช้ ซอฟต์แวร์ Image Data Converter ทำการแปลงไฟล์ RAW ให้ไปเป็นรูป JPEG หรือ TIFF ก่อน และท่านสามารถดูในซอฟต์แวร์รูปภาพส่วนใหญ่ได้.

หมายเหตุ: หากท่านจำไม่ได้ว่า ไดเร็กทอรี่ที่ท่านบันทึกไฟล์ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac.