หมายเลข ID หัวข้อ : 00179729 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2018

เครื่องเล่น Walkman ไม่ได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman, ให้พิจารณาว่า ตรงกับเงื่อนไขใด และลองทำตามวิธีแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันนั้น.


มีข้อความ USB CONNECT หรือ USB MASS STORAGE แสดงในเครื่อง Walkman.

ข้อความนี้แสดงให้ทราบว่า เครื่อง Walkman นั้นได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์.
ตรวจสอบว่า เครื่อง Walkman นั้นได้รับการรองรับโดยแอพพลิเคชั่นจัดการเพลงหรือไม่.

Media Go
ถ้าแอพพลิเคชั่นรองรับเครื่อง Walkman อย่างถูกต้อง, ชื่อรุ่นของเครื่อง Walkman จะแสดงตามด้านล่างนี้:

Image


 ถ้าหากชื่อรุ่นของเครื่อง Walkman ไม่แสดงออกมา ให้ลองทำตามต่อไปนี้:

 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 2. ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. เปิดแอพพลิเคชั่นจัดการเพลง (เช่น Media Go) ขึ้นมา.
 4. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังคงไม่รองรับเครื่อง Walkman, อาจจะมีปัญหากับแอพพลิเคชั่นหรือสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจัดการเพลง (เช่น Media Go). ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีก ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

 1. ยกเลิกการติดตั้ง Media Go ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 2. ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. ติดตั้ง Media Go เข้าไปใหม่.

หลังจากท่านติดตั้งเสร็จ, ให้ตรวจสอบว่า Media Go รองรับเครื่อง Walkman ได้แล้วหรือไม่.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ Media Go ที่เป็นเวอร์ชั่นเก่า, ปัญหานี้อาจจะสามารถแก้ไขได้โดยการอัพเดต. ให้ทำการอัพเดตแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และ ตรวจสอบว่า Media Go รองรับเครื่อง Walkman ได้แล้วหรือไม่.


หน้าจอเมนู Home แสดงในเครื่อง Walkman

แสดงว่าเครื่อง Walkman นั้นไม่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องโดยเครื่องคอมพิวเตอร์.
ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา:
 1. ทำการรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman.
  ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับขั้นตอน
  การรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman ของท่าน
 2. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman, ให้ลองเสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB อันอื่น.

  สำคัญ: เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากมีการเชื่อมต่อผ่าน USB hub. ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้เท่านั้น.

 3. ตั้งค่าเครื่อง Walkman ให้เป็นโหมดการเชื่อมต่อแบบ USB.
  หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง.

  ขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบาย. ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับรายละเอียด.
  1. เลือกที่ Settings ในเมนู Home.
  2. เลือกที่ Common Settings.
  3. เลือกที่ USB Connection Mode.
  4. เลือกที่ Yes.

  เครื่อง Walkman จะเข้าสู่สภาวะ USB connection standby และหน้าจอ USB connection standby จะแสดงขึ้นมา.

 4. ตรวจสอบว่า ไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่จะอนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับเครื่อง Walkman ได้นั้น ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่.
  วิธีการตรวจสอบการทำงานของไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์สำหรับเครื่อง Walkman

ไม่มีอะไรแสดงในเครื่อง Walkman (หน้าจอของเครื่อง Walkman ว่างเปล่า)

แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman นั้นอาจจะต่ำมาก. ให้ทำการชาร์จไฟกับแบตเตอรี่.
 1. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ประมาณ 1 ชั่วโมง.

  หมายเหตุ: ถ้าหากแบตเตอรี่เกือบจะไม่เหลือกำลังไฟ จะไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอชั่วระยะเวลาหนึ่ง แม้ว่า ท่านจะต่อเครื่อง Walkman นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์. และ แม้ว่า จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่า แบตเตอรี่มีการชาร์จไฟได้บางระดับ ให้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่นั้นต่อไป.

 2. เชื่อมต่อเครื่อง Walkman เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

  หมายเหตุ: เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับถ้าหากทำการเชื่อมต่อผ่าน USB hub. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง Walkman, ให้เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB อันอื่น.

 3. ทำการรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman ของท่าน
  ถ้าหากไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ แม้ว่า ท่านจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น, ให้พิจารณานำเครื่อง Walkman ไปทำการตรวจสอบและตรวจซ่อม.

เครื่อง Walkman ไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้วต่อของเครื่อง Walkman สะอาด.
  รายละเอียดการดูแลรักษาสำหรับเครื่องซีรี่ย์ W

  หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่อง Walkman ไม่เปิดขึ้นมา แม้ว่า ท่านจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ ให้พิจารณานำเครื่อง Walkman ไปทำการตรวจสอบและตรวจซ่อม.

  ถ้าหาก Walkman เปิดขึ้นมาได้:
  • ทำการรีเซ็ต (รีบูต) เครื่อง Walkman.
  • วางเครื่อง Walkman ของท่านเข้ากับแท่นวาง (cradle) USB (จัดมาให้).
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้วต่อของเครื่อง Walkman ของท่านและแท่นวาง USB มีการสัมผัสกันดี.
  • เครื่อง Walkman อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากมีการเชื่อมต่อผ่าน USB hub. ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้สาย USB ที่จัดมาให้เท่านั้น.

 2. ตรวจสอบว่า ไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่จะอนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับเครื่อง Walkman ได้นั้น มีการทำงานได้อย่างถูกต้อง.
  วิธีการตรวจสอบไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์