หมายเลข ID หัวข้อ : 00091247 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

วิธีการเซ็ตอัพ IP address ด้วยตนเองใน อุปกรณ์ Internet Video.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การตั้งค่า IP address และการปรับตั้ง proxy server ของอุปกรณ์ Internet video จะขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือการปรับตั้งของเราท์เตอร์. ถ้าหากเราท์เตอร์ไม่มีการกำหนด IP address แบบอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ Internet video ท่านอาจจะสามารถทำการตั้งค่า IP address ด้วยตนเองได้.

สำคัญ:

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 1. หารายละเอียดค่า IP ต่อไปนี้  จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  • IP address หรือ IPv4 address
  • Subnet Mask
  • Default Gateway
  • Primary DNS หรือ DNS server
  • Secondary DNS

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเรียบร้อย, รายละเอียดของ IP สามารถหาดูได้จากสถานะของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์.

 2. โดยใช้รีโมทที่จัดมาให้กับอุปกรณ์ Internet video ของท่าน, กดที่ปุ่ม Home หรือ Menu.
 3. เลือกที่ Setup or Settings.
 4. เลือกที่ Network.
 5. เลือกที่ Network Setup.
 6. ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์นั้นมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่านเป็นแบบใด, ให้เลือกที่ Wired (ใช้สาย) หรือ Wireless (ไร้สาย).
 7. เลือกที่ Manual หรือ Custom. (ถ้าหากตัวเลือกเหล่านี้ไม่มีให้, จะไม่สามารถตั้งค่า IP address เข้าไปด้วยตนเองได้ในเครื่องของท่าน.)

  หมายเหตุ: สำหรับการเซ็ตอัพแบบไร้สายที่มีระบบรักษาความปลอดภัย, จะต้องมีการใส่คีย์รักษาความปลอดภัยเข้าไปก่อนที่จะแสดงหน้าจอการปรับตั้งของ IP address และ Proxy server ขึ้นมาได้.

 8. ให้ใส่รายละเอียดของ IP สำหรับอุปกรณ์ Internet video ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1.
  • IP address: ค่า IP address ควรจะเหมือนกัน, ยกเว้น ตัวเลขสุดท้ายในลำดับเลขสี่ชุด. ให้เปลี่ยนตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวเลขที่มีค่าสูงกว่าของเดิม แต่ต้องไม่เกิน 254. เช่น ถ้าหาก IP address แสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คือ 192.168.0.5, enter 192.168.0.105
  • Subnet Mask: ให้ป้อนค่า Subnet mask เหมือนกับที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • Default Gateway: ให้ป้อนค่า Default Gateway เหมือนกับที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • Primary DNS: ให้ป้อนค่า Primary DNS หรือ DNS server ที่แสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ คัดลอกจากค่า Default gateway ถ้าหากไม่มีให้.
  • Secondary DNS: ให้ป้อนค่า Secondary DNS ที่แสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นชุดของเลขศูนย์. (0.0.0.0)

   หมายเหตุ: อุปกรณ์ Sony® Internet Video จะไม่ได้ใช้ proxy server. เลือกที่ NO ถ้าหากมีการแสดงให้ใช้ค่า proxy server.

 9. เลือกที่ Save and Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.