หมายเลข ID หัวข้อ : 00095675 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

มีฟีเจอร์ Skype อะไรให้บ้างใน BRAVIA TV?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ไม่ได้มีทีวีทุกรุ่นที่ใช้งาน Skype ได้. ถ้าต้องการดูว่า ทีวีของคุณมีฟังก์ชั่น Skype หรือไม่, ให้ตรวจสอบ สเปคของเครื่องหรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น.

ฟีเจอร์ของ Skypeความสามารถในการใช้งานได้
โทรศัพท์ฟรีผ่านวิดีโอใช้ได้ (ทีวี Skype อาจจะไม่รองรับวิดีโอในซอฟต์แวร์ Skype PC ที่เป็นเวอร์ชันเก่า)
การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Calling)ใช้ได้ (ทีวีไม่สามารถจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้)
สมุดโทรศัพท์ (Call Directory)ใช้ได้ (สูงสุดได้ 200 รายชื่อ)
ข้อความเสียง (Voicemail)ใช้ได้ (เฉพาะการทักทายของระบบเท่านั้น. ทีวีไม่สามารถเก็บข้อความต่าง ๆ ไว้ได้. เมื่อมีการเล่นข้อความดูแล้ว, ข้อความนั้นจะถูกลบทิ้งไปใน 24 ชม. ถ้าต้องการเก็บข้อความนั้นไว้, ต้องทำการดาวน์โหลดไปไว้ในเครื่องพีซี)
การโอนสายเรียกเข้า (Call Forwarding)ใช้ได้
การโทรหาโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์มือถือใช้ได้
หมายเลข Skype To Goใช้ได้
การโทรระหว่าง Skype (Skype-to-Skype)ใช้ได้
การแชร์หน้าจอใช้ได้ (ทีวีสามารถจะรับหน้าจอของอันอื่น (เช่น ของเครื่องพีซี) แต่ทีวีไม่สามารถแชร์หน้าจอของตนเองกับเครื่องอื่นได้. (ด้วยเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์)
การโทรศัพท์ผ่านวิดีโอเป็นกลุ่ม (Group Video Calling)ไม่ได้ (ข้อจำกัดของ Skype ที่ใช้ในแอพพลิเคชันในทีวีทั้งหมด; ไม่เฉพาะกับโซนี่บราเวียเท่านั้น)
หมายเลขออนไลน์ (Online Numbers)ไม่ได้ (รู้จักในอีกชื่อหนึ่งเป็น Skype in)
การโอนสายโทรศัพท์ (Call Transfer)ไม่ได้
การแสดงผู้โทรเข้า (Caller Identification)ไม่ได้
การรับข่าวสารจากเฟสบุ๊ค (Facebook News Feed)ไม่ได้
สนทนาผ่านข้อความ (Instant Messaging)ไม่ได้
การส่งไฟล์ไม่ได้
SMS (ส่งข้อความไปให้กับโทรศัพท์ไร้สาย)ไม่รองรับ
การเข้าถึง Skypeไม่ได้
ส่งข้อความ (Text Messaging)ไม่ได้
  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใด ๆ ของ Skype ที่ได้กล่าวไปข้างต้น, ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.skype.com
  • สเปคต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ.
  • ฟีเจอร์ โทรศัพท์ผ่านวิดีโอเป็นกลุ่ม (Group Video Calling) ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรองรับในทีวี. ข้อจำกัดของการแชร์หน้าจอ มีเหตุผลมาจากข้อบังคับทางลิขสิทธิ์.
  • ข้อจำกัดของการแชร์หน้าจอ มีเหตุผลมาจากข้อบังคับทางลิขสิทธิ์.
  • ทีวีไม่สามารถจะใช้เป็นเจ้าภาพได้ เมื่อใช้ฟีเจอร์ การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Calling). เมื่อมีการเชิญ, ชื่อของเจ้าภาพจะแสดงขึ้นมาในกรอบไดอะล็อกสายเรียกเข้ากับ เสียงเท่านั้น. ถ้าหากชื่อของเจ้าภาพไม่แสดงในหน้าจอ, รายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าภาพจะต้องได้รับการเพิ่มในรายชื่อสำหรับติดต่อของ Skype. ในการประชุมทางโทรศัพท์, หน้าจอของทีวีจะเป็นสีดำ. ถ้าหากคุณต้องการจะดูรายชื่อของผู้เข้าร่วม, คุณต้องทำการเลือกที่ Show Participants.
  • การรอสาย (Call Waiting): เมื่อผู้ใช้งาน Skype ทำการโทรศัพท์ PC-to-Bravia, จะไม่มีข้อความ No Call Waiting ถ้าหากทีวีนั้นกำลังมีการโทรศัพท์กับสายอื่นอยู่. ที่พีซีของผู้โทรเข้ามาจะมีข้อความว่า สายที่โทรไปหานั้นไม่ว่าง. ไม่เหมือนซอฟต์แวร์ Skype ที่ทำงานในคอมพิวเตอร์ที่มีการรอสาย, คุณไม่สามารถจะให้อีกสายหยุดรอและสลับไปคุยกับอีกสายหนึ่งได้.