หมายเลข ID หัวข้อ : 00169394 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2017

ต้องใช้ฟอร์แมทของ 3D แบบใด จึงจะรับชมโปรแกรมที่เป็น 3D ในทีวีได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟอร์แมท 3D ที่ต้องการ:

  • 1080p/24 Frame packing
  • 720p/60 Frame packing
  • 1080i/60 Side-by-Side (Half)
  • 1080p/24 Over-Under (ด้านบนและล่าง)
  • 720p/60 Over-Under (ด้านบนและล่าง)

หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านพบว่าแสดงภาพ 3D ได้ยาก แสดงว่า หนึ่งในอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณ เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ให้เอาท์พุทหนึ่งในห้าของฟอร์แมท 3D ที่ต้องเป็นต่อไปนี้ออกมาให้. ถ้าจำเป็นให้ติดต่อกับผู้ให้บริการสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมของท่านสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.
  • ความละเอียดของทีวี สามารถจะตรวจสอบได้โดยกดที่ปุ่ม DISPLAY ที่รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้พร้อมกับทีวี. ถ้าหากความละเอียดที่แสดงเป็น 480, ให้เปลี่ยนความละเอียดของเอาท์พุทในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น แนะนำให้ปิดความละเอียด 480i และ 480p ไปเสียก่อน.