หมายเลข ID หัวข้อ : 00094505 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

การสตรีมมิ่งของวิดีโอบนอินเตอร์เน็ตหยุดลงไป หรือหยุดชั่วคราว มีการบัฟเฟอร์ หรือคุณภาพของภาพและเสียงไม่ดี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อรับชมวิดีโอจากการสตรีมมิ่งทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างราบรื่น, จะต้องใช้เครือข่ายที่มีความรวดเร็วและเสถียร. โดยทั่วไป, ความเร็วต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้.

ถ้าหากความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่ำ:

ต่อไปนี้เป็นบางตัวอย่างของวิธีการเพิ่มความเร็วและการทำให้มีเสถียรภาพในเครือข่ายของท่าน. ความเร็วนี้จะไม่สามารถเกินขีดจำกัดของสัญญาที่ทำไว้กับผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ ความสามารถของเราท์เตอร์.

หมายเหตุ: บาง ISP จะใช้แบนด์วิดธ์หรือ data cap ตามแพคเกจที่จัดไว้, ซึ่งจะมีการจำกัดการโอนถ่ายข้อมูลและอาจจะนำไปสู่การแสดงของหน้าจอสีดำเมื่อใช้บริการสตรีมวิดีโอทางอินเตอร์เน็ต. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องของโซนี่ที่ใช้ทำการสตรีมมิ่งวิดีโอนั้น มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบล่าสุดไว้.

 • การติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์ (ถ้ามี) อาจสามารถช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรขึ้นได้. สำหรับทีวี, อ้างถึง: วิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์.

 • ถ้าหากมีอุปกรณ์หลายตัวเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นอยู่, ให้ลองใช้งานที่ทำการเชื่อมต่อทีละตัว.

  เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่น ที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันสามารถสร้างผลกระทบต่อความเร็วในการเชื่อมต่อและคุณภาพของวิดีโอที่ทำการสตรีมมิ่งได้. สิ่งนี้จะเป็นปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนอื่นในเครือข่ายของท่านทำการดาวน์โหลดไฟล์ เล่นวิดีโอเกมออนไลน์ หรือรับชมวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์จากอุปกรณ์อื่น. ให้ลองหยุดการใช้อุปกรณ์อื่นก่อนที่จะทำการรับชม.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้เครือข่ายไร้สายที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย, ท่านอาจมีการแชร์การใช้งานเชื่อมต่อร่วมกับบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่ของท่านโดยที่ท่านไม่ทราบได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มแบนด์วิดธ์เครือข่ายของท่านขึ้นมาได้, แนะนำให้ใช้เครือข่ายที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแทน.
  • ถ้าหากใช้บริการ VoIP (Voice over Internet Protocol) ทำการรับและส่งสัญญาณโทรศัพท์, การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอาจดรอปลงไปได้ เมื่อมีคนในบ้านนั้นใช้โทรศัพท์.
 • ถ้าหากท่านใช้เครือข่ายไร้สาย, ให้พิจารณาถึงเรื่องสภาวะแวดล้อมของการใช้งานและการเซ็ตอัพ.
  1. ทำการเพาเวอร์รีเซ็ตให้กับเราท์เตอร์ใหม่
   1. ให้ลองทำการถอดปลั๊กสายไฟของเราท์เตอร์ออกจากเต้าเสียบไฟไว้นาน 30 วินาที.
   2. เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ และ รอจนกระทั่ง ไฟที่กระพริบแสดงให้ทราบว่า เราท์เตอร์มีการรีสตาร์ทเสร็จสมบูรณ์.
  2. ทำการตรวจสอบว่า สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ เมื่อมีการขยับ wireless LAN router เข้าไปใกล้มากขึ้น. เครื่องที่ใช้งานผ่านระบบไร้สายใด ๆ ก็สามารถจะมีอาการความเร็วในการเชื่อมต่อที่ล่าช้าได้เหมือนกัน. เป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก การมีระยะทางที่ห่างจากเราท์เตอร์หรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่นในบ้านที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุได้.
   1. ให้ลองทำการขยับตัว router access point ให้เข้าใกล้กับตัวเครื่องของ Sony ที่ทำการสตรีมมิ่งวิดีโอนั้นอยู่ให้มากขึ้น.
   2. ถ้าหากตัวเราท์เตอร์นั้นอยู่ใกล้พอ, แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย.
  3. ทำการปรับตั้งค่า wireless LAN router ของท่านให้เหมาะสม.
   1. เมื่อมีเครือข่ายไร้สายที่อยู่ใกล้เคียงใช้ช่องสัญญาณเดียวกับท่าน, การรบกวนอาจทำให้การติดต่อสื่อสารขาดความเสถียรได้. ให้ลองทำการเปลี่ยนการปรับตั้งเราท์เตอร์ของท่านให้มีหมายเลขช่องสัญญาณที่แตกต่างออกไป.
   2. ขึ้นอยู่กับค่าสเปคของ Wireless LAN ของท่าน, ความเร็วในการติดต่อสื่อสาร การมีเสถียรภาพ ระยะการส่งสัญญาณ ฯลฯ จะมีการผันแปรไปได้.

    ถ้าหากเราท์เตอร์ของท่านมีการรองรับได้ ให้ทำการเชื่อมต่อด้วย [n].

    • [n] : แนะนำโดย Sony. รองรับการเล่นภาพที่มีคุณภาพระดับ HD.
    • [g] : ไม่เร็วเท่ากับ [n], แต่มีความเสถียรดี.
    • [b] : ไม่แนะนำสำหรับการสตรีมมิ่งวิดีโอ.
   3. นอกจากนี้, เราท์เตอร์บางตัวจะทำการแบ่งข้อมูล (แบนด์วิดธ์) ระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัวบนเครือข่ายให้เท่า ๆ กันได้. เราท์เตอร์บางตัวจะมีการปรับตั้ง Quality of Service (QoS) ที่สามารถทำการปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้สามารถจัดการให้ลำดับความสำคัญของข้อมูลในเครือข่ายของท่าน. ท่านอาจจำเป็นต้องทำการตรวจสอบกับผู้ผลิตเราท์เตอร์ของท่านหรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เพื่อทำการตรวจสอบและทำการปรับแต่งการปรับตั้งของ QoS.
 • ในการปรับตั้งของเครือข่ายสำหรับเครื่อง Sony, ให้ลองทำการเปลี่ยนการปรับตั้งของ Primary DNS.

  ISP อาจมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่ติดขัดได้. ในกรณีเช่นนี้, สมรรถนะการทำงานอาจดีขึ้นได้โดยการปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง ในตัวเลือก Primary DNS Server ไปเป็น 8.8.8.8 หรือ 8.8.8.4 ในเมนู Network Settings ของเครื่อง Sony. ถ้าหากการทำงานที่ล่าช้ายังคงมีอยู่, ให้ลองกลับเข้ามาที่คอนเทนท์นี้ในตอนหลังหรือติดต่อกับ ISP ของท่านเพื่อหาทางช่วยแก้ปัญหาต่อไป.

ถ้าหากไม่ดีขึ้น, สภาวะแวดล้อมของการใช้งานอาจเป็นตัวปัญหาไม่ให้มีการเพิ่มความเร็ว. ถ้าหากบริการเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่อนุญาตให้ท่านทำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของภาพได้, ให้ลองรับชมภาพที่มีคุณภาพ/ความละเอียดที่ต่ำลงไป.

ถ้าหากความเร็วอยู่ในระดับที่รับได้:

 • ให้ตรวจสอบว่า เครื่องโซนี่ของท่านเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่.

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องของ Sony ที่ทำการสตรีมมิ่งวิดีโออยู่นั้นมีซอฟต์แวร์ระบบที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดติดตั้งไว้. การติดตั้งอัพเดตซอฟต์แวร์ (ถ้าหากมีให้ใช้ได้) อาจช่วยปรับปรุงความมีเสถียรภาพของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้.

 • ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน.

  ถ้าหากมีเพียงบริการทางเครือข่ายบางอันที่ไม่สามารถจะดูได้โดยง่าย, อาจมีปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำการส่งภาพวิดีโอนั้นได้. สำหรับรายละเอียดในการบำรุงรักษาและปัญหาอื่น ๆ ที่บริการทางเครือข่ายอาจพบได้ ให้ติดต่อ/ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP).