หมายเลข ID หัวข้อ : 00158625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/09/2016

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตออกมาล้มเหลวแต่ Wireless Network setting จากตัวเราท์เตอร์นั้น OK

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหานี้.

สำคัญ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้สามารถจะเข้าถึงได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ได้หรือไม่. ถ้าหากอุปกรณ์อื่นไม่สามารถเชื่อมต่อโดย wireless LAN ได้, แสดงว่า มีปัญหากับการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและท่านจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน.
 • แต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้. หลังจากที่ดำเนินการเสร็จในแต่ละขั้นตอน, ให้ดำเนินการ Network Setup ของอุปกรณ์ไร้สายนั้นอีกครั้งและตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ.

หมายเหตุ: หัวข้อนี้จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องของโซนี่ที่มีความสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้. ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะเครื่องเพื่อดำเนินในขั้นตอนใด ๆ ด้านล่างนี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.

 1. ทำการรีสตาร์ทตัวเราท์เตอร์:
  1. ปิดอุปกรณ์ wireless.
  2. ถอดปลั๊กของทั้งเราท์เตอร์และโมเด็มออก.
  3. ปล่อยทั้งเราท์เตอร์และโมเด็มไว้โดยไม่ต่อปลั๊กนาน 2 นาที.
  4. เสียบปลั๊กโมเด็ม และ จากนั้น เสียบปลั๊กเราท์เตอร์.
  5. ปล่อยให้โมเด็มและเราท์เตอร์ทำการรีสตาร์ทให้สมบูรณ์นาน 3-5 นาที.
  6. เปิดอุปกรณ์ wireless ขึ้นมา.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ wireless นั้นมีการติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุด.

  หมายเหตุ: ถ้าหากอุปกรณ์ wireless นั้นเป็นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, อาจสามารถทำการเขียนไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ลงแผ่นได้.

  1. เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้ากับแจ็ค LAN บนอุปกรณ์ wireless และเราท์เตอร์.
  2. ดำเนินการ Network Setup ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสาย.
  3. ตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์ใด ๆ ที่มีให้.
 3. ทำตามเอกสารกำกับของเครื่องเพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ wireless ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเริ่มต้นจากโรงงาน.
 4. ทำการตั้งค่า Primary DNS เข้าไปเองให้เป็น 8.8.8.8 หรือ 8.8.4.4 ใน Network Setup ของอุปกรณ์ wireless นั้น.

  สำคัญ: ขั้นตอนด้านล่างนี้จะต้องดำเนินการเพื่อทำการเปลี่ยนค่าการปรับตั้งของเราท์เตอร์. เนื่องจาก มีความแตกต่างกันมากมายในเราท์เตอร์ต่าง ๆ, อาจจำเป็นต้องทำการอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้น ๆ หรือติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่านเพื่อทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จ.

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Dynamic Host Control Protocol (DHCP) มีการเปิดไว้ในอุปกรณ์เราท์เตอร์ของท่าน.
 6. ทำการปิด MAC filtering หรือ เพิ่ม IP address ของอุปกรณ์ wireless นั้นเข้าไปในตาราง DHCP ของเราท์เตอร์.
 7. ทำการปิดการเข้ารหัสของตัวเราท์เตอร์ไว้ชั่วคราว; แล้วเปิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่เชื่อมต่อได้.
 8. เปิดใช้งานเราท์เตอร์ให้รับค่า network pings.
 9. ถ้าหากตัวเราท์เตอร์นั้นไม่มีการส่งค่า SSID ออกอากาศ, ให้ทำการตั้งค่าเราท์เตอร์ทำการส่งค่านั้นออกอากาศเป็นการชั่วคราว; ท่านสามารถจะปิดการส่งค่านี้ได้อีก หลังที่เชื่อมต่อได้แล้ว. สำหรับทีวี, ให้ตรวจสอบว่า ช่องสัญญาณใดของตัว wireless router หรือ access point ที่สามารถใช้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้. .
 10. เพิ่มจำนวนของยูสเซอร์ DHCP.

  หมายเหตุ: ตัวเราท์เตอร์อาจมีการจำกัดจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อด้วยไว้.

ถ้าหากท่านได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วและปัญหายังแก้ไขไม่ได้ อาจต้องเรียกใช้การบริการตรวจสอบที่ ศูนย์บริการ.