หมายเลข ID หัวข้อ : 00169067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/01/2017

วิธีการรีเซ็ตโมดูลนำทาง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กดที่ปุ่ม Reset ที่อยู่ทางด้านหลังของ Navibox ไว้อย่างน้อย 15 วินาที.

Image

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่โมดูลนำทางนี้ไว้ในแท่นวาง (cradle) ในการรีเซ็ตนี้. เมื่อโมดูลนำทางนี้อยู่นอกแท่นวาง, การรีเซ็ตจะไม่สามารถดูแถบไฟ LED ของโมดูลนำทางนี้ได้. แต่ถ้าหากวางไว้อยู่ในแท่นวาง แถบไฟ LED นี้จะกะพริบสั้น ๆ หลังการรีเซ็ตทำได้สำเร็จ.