หมายเลข ID หัวข้อ : 00091266 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2018

ไม่สามารถจะทำการแสดงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับอินพุท HDMI ของทีวีได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นจอมอนิเตอร์, ให้อ้างอิงกับคำตอบต่อไปนี้:
รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นจอมอนิเตอร์.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขั้นตอนที่จะส่งออกหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง.

  หมายเหตุ: ปัญหานี้อาจจะแก้ไขได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์นั้นขึ้นมาใหม่ หรือ ถอดสายและเสียบสายเข้าไปใหม่, แม้ว่า ท่านจะได้ดำเนินการตามที่แสดงไว้ด้านล่างนี้. ให้ลองทำตามขั้นตอนการส่งภาพหน้าจอออกนั้นอีกคร้ัง.

  1. เลือกค่าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ทีวีรองรับได้.
   ถ้าหากทีวีนั้นไม่รองรับค่าความละเอียดที่ตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์, ภาพบนหน้าจออาจออกมาผิดเพี้ยนหรืออาจจะไม่มีภาพออกมาเลย.

   Image

   หมายเหตุ:
   • สำหรับค่าความละเอียดที่ทีวีรองรับได้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของทีวี.
   • สำหรับวิธีการตรวจสอบ/เปลี่ยนค่าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์.
   • ขอแนะนำให้ท่านจดค่าความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนค่า. (จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องการจะกลับมาปรับตั้งให้เป็นค่าเดิม.)
   • ใช้เอาท์พุทแบบเทียม (clone) หรือ จำลองค่า 1080i  ถ้าหากมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องจะไม่สามารถให้สัญญาณเอาท์แบบ HDMI หรือ HD ได้ในบางโหมดของวิดีโอ.
   • ค่าความละเอียดบางค่าที่ทีวีรองรับได้อาจไม่สามารถแสดงออกมาได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์และการ์ดจอ, สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน, ฯลฯ. ของเครื่องคอมพิวเตอร์และการ์ดจอของท่าน.

  2. ทำการปิดทีวีและเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI input ของทีวี และ พอร์ต HDMI output ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยสาย HDMI.

   หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่า ได้ใช้สายที่เป็นแบบ High Speed HDMI ที่มีโลโก้ HDMI รับรอง.

   Image

   [A]:
   ทีวี

   [B]: เครื่องคอมพิวเตอร์ฺ
   [C]: สาย HDMI (ไม่ได้จัดมาให้)

  4. ทำการเปิดทีวีขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก, จากนั้น ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ:
   • ที่จุดนี้, อินพุทจะยังไม่ได้มีการสลับไปเป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์, ดังนั้น ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยจะไม่มีการแสดงออกมา.
   • ถ้าหากท่านเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกในขณะที่ off หรือ standby, หน้าจอของคอมพิวเตอร์อาจจะไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง.

  5. กดที่ปุ่ม Input บนรีโมททีวี เพื่อทำการเปลี่ยนไปเป็นอินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์.
   รีโมทของทีวีโดยส่วนมากจะมีปุ่ม Input ที่วนเป็นลูปจากอินพุทหนึ่งไปเป็นอีกอันหนึ่ง. กดปุ่ม Input นี้ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง HDMI input ที่ถูกต้องแสดงบนหน้าจอ. ต้องแน่ใจว่า ได้ทำการตรวจสอบอินพุทว่าอันใดที่ทีวีของท่านเชื่อมต่ออยู่ด้วย.

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม Input บนรีโมทและ ตัวเลข และชื่อของอินพุทอาจจะแตกต่างกันในทีวีของท่าน.

   Image
   รูปภาพนี้จะแสดงตัวอย่างของการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต HDMI1 ของทีวี.

 2. ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. การเปลี่ยนปลายทางเอาท์พุทของหน้าจอคอมพิวเตอร์.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการเปลี่ยน, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

   ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของการดำเนินการสำหรับ Windows 10.

   วิธีการที่ 1: ชอร์ตคัท คีย์ Windows + P

   1. ต้องแน่ใจว่า ได้มีการปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดไว้.
   2. กดค้างที่คีย์ Windows และ กดที่คีย์ P บนแป้นพิมพ์ของท่าน.
   3. เลือกที่ตัวเลือกรูปแบบการแสดงหน้าจอต่อไปนี้.
    • PC screen only (หน้าจอของเครื่องพีซีอย่างเดียว)
    • Duplicate (แสดงหน้าจอซ้ำกัน)
    • Extend (ขยายหน้าจอ)
    • Second screen only (หน้าจออันที่สองอย่างเดียว)
    • Project when using a computer running a Windows 10 OS

   วิธีการที่ 2: Display Settings (การปรับตั้งหน้าจอ)

   1. บนหน้า desktop ของท่าน, คลิกขวาที่เมาส์ของท่านและเลือกที่ Display settings.

    Display settings of a computer running Windows 10

   2. คลิกที่รายการดรอปดาวน์ของ Multiple Displays, และ เลือกที่อันใดอันหนึ่งของต่อไปนี้.
    • Duplicate these displays (แสดงหน้าจอเหล่านี้ซ้ำกัน)
    • Extend these displays (ขยายการแสดงของหน้าจอเหล่านี้)
    • Show only on 1 (แสดงบนหน้าจอที่ 1 เท่านั้น)
    • Show on 2 (แสดงบนหน้าจอที่ 2)
    • Multiple displays drop down menu when using Windows 10

   ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของการดำเนินการสำหรับ Windows 8.1.

   1. แสดงแถบ Charms bar บนเครื่องคอมพิวเตอร์, จากนั้น เลือกที่ Project ใน Devices.
   2. เลือกปลายทางของเอาท์พุท.

    Image

    • PC screen only - รูปจะไม่มีแสดงบนหน้าจอทีวี.
    • Duplicate - รูปเดียวกันจะแสดงออกมาทั้งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอทีวี.
    • Extend - ภาพจะมีการต่อขยายไปบนหน้าจอทีวี และทำให้ท่าน มีหน้า desktop ที่ขยายออกไปทั้งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอทีวี.
    • Second screen only - ภาพจะแสดงบนหน้าจอทีวีเท่านั้น.

หมายเหตุ:

 • เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบแลปทอป, ท่านสามารถใช้แป้นพิมพ์ในการเปลี่ยนโหมดการแสดงข้างต้นได้.

  สำหรับ Windows
  • ในขณะที่กดค้างปุ่มคีย์ [Fn] ไว้, กดคีย์ฟังก์ชั่น ([F3], [F5], [F7], [F10], ฯลฯ.) เพื่อทำการเปลี่ยนโหมด display. คีย์ฟังก์ชั่นที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อผู้ผลิต.
  • กรณีที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO, กด [F7] ในระหว่างที่กดคีย์ [Fn] ไว้.
  • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานแป้นพิมพ์, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน, ฯลฯ. ของเครื่องคอมพิวเตอร์.
สำหรับ Macintosh
  • กดที่ [F7] เพื่อทำการเปลี่ยนโหมด display.
  • ถ้าหากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้งานแป้นพิมพ์, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน, ฯลฯ. ของเครื่องคอมพิวเตอร์.

 • ซอฟต์แวร์บางตัวสำหรับใช้เล่นวิดีโอ DVD ฯลฯ., อาจจะไม่สามารถแสดงภาพ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และหน้าจอภายนอก (ทีวี) พร้อมกันได้. ในกรณีนี้, ให้ตั้งโหมด display เพื่อให้ภาพแสดงออกมาที่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่ง.

 

 1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้เลือกค่าความละเอียดหน้าจอที่ต่ำกว่า, จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า ภาพออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่.
 2. ถ้าหากทีวีนั้นมีพอร์ต HDMI อันอื่นอยู่ด้วย, ให้เชื่อมต่อและตรวจสอบว่า รูปภาพนั้นมีการแสดงออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่.
  (ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ดังแสดงไว้ข้างบน.)
 3. ถ้าหากท่านมีสาย HDMI เส้นอื่น, ให้ใช้ทำการลองต่อใหม่ดู.
  (ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ดังแสดงไว้ข้างบน.)
  ถ้าหากการเปลี่ยนสายสามารถแก้ปัญหานี้ได้, แสดงว่า สาย HDMI เดิมอาจจะมีปัญหา.
 4. ถ้าหากขั้นตอนที่ 3 และ 4 ข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา, ให้ทำการรีเซ็ตทีวี.
  สำหรับวิธีการรีเซ็ต Android TV, อ้างอิงกับ: วิธีการรีเซ็ต Android TV
  สำหรับวิธีการรีเซ็ตทีวีรุ่นอื่น, อ้างอิงกับ: วิธีการดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตทีวี Sony
 5. ทำการดิจชาร์จเครื่องคอมพิวเตอร์.
  ถอด AC adaptor, สายกำลังไฟ, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการดิจชาร์จเครื่อง.