หมายเลข ID หัวข้อ : 00159164 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/09/2016

ความแตกต่างระหว่างแว่นตาแบบ Active และ แว่นตาแบบ Passive.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 

แว่นตาแบบ Active จะทำด้วย LCD shutter lenses ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่. วิดีโอ 3D จะแสดงออกมาที่ 120 ครั้งต่อวินาที, ภาพด้านซ้ายและภาพด้านขวาจะมีการกะพริบบนหน้าจอ. เพื่อให้การทำงานเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ เลนส์ของแว่นตา active shutter LCD จะเปลี่ยนจากการทึบแสงไปเป็นโปร่งใส. เพื่อให้ได้ความรู้สึกที่เป็น 3D, เมื่อภาพทางด้านซ้ายในวิดีโอ 3D แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ, เลนส์ทางด้านซ้ายจะโปร่งใส. เมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปเป็นภาพทางด้านขวา, เลนส์ทางด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็นทึบแสงและเลนส์ทางด้านขวาจะเปลี่ยนเป็นโปร่งใส. การเปลี่ยนแปลงนี้ในเลนส์ใกล้ตาจะกะพริบที่ความเร็ว 120 ครั้งต่อวินาที, จึงเกิดภาพที่มองเห็นเป็นภาพ 3D ได้.

แว่นตาแบบ Passive จะทำจากเลนส์แบบมีขั้วที่คล้ายกับใช้ในโรงภาพยนตร์และสวนสนุก. แต่ละภาพจะมีการเปลี่ยนขั้วให้เข้ากับเลนส์ของแว่นตาแบบ passive และแต่ละภาพจะปรากฎในตาแต่ละข้างในเวลาเดียวกัน. แว่นตาแบบ Passive จะมีฟิลเตอร์ที่มีขั้วที่ใช้ในการกรองภาพที่ฉายออกมาไปที่ตาด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมกัน. แว่นตาแบบ passive นี้ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายกำลังงานหรือแบตเตอรี่ในการรับชมคอนเทนท์ 3D แต่อย่างใด.