หมายเลข ID หัวข้อ : 00169395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2017

วิธีการซิงโครไนซ์แว่นตา 3D เข้ากับทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: ทีวี Sony 3D และ 3D ready จะทำงานร่วมกับแว่นตาของ Sony 3D เท่านั้น. ไม่มีการรองรับแว่นตาที่ผลิตโดยบริษัทอื่นหรือแว่นตาที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ 3D และของเครื่องเล่นในสวนสนุก.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดทีวีไว้และมีการเซ็ตอัพและจูนไว้สำหรับการรับชมแบบ 3D.
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องส่ง 3D Sync ไม่ได้ถูกปิดกั้น. รวมถึงการที่มีคนยืนกั้นระหว่างผู้สวมแว่นตา 3D และเครื่องส่งสัญญุาณ.
 3. ผู้ที่สวมแว่นตาจะต้องให้ตัวเองอยู่ในระยะการส่งสัญญาณดังรูปด้านล่าง.

  Image

 4. กดที่ปุ่ม Power ที่อยู่ด้านใต้ของแว่นตา. ไฟสีเขียวจะกะพริบทุก ๆ 3 ถึง 5 วินาที เพื่อแสดงให้ทราบว่า แว่นตาได้เปิดขึ้นมาแล้ว.
  Image

  หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีไฟสีเขียวขึ้นมาหลังจากที่กดปุ่มเพาเวอร์, แบตเตอรี่ที่อยู่ในแว่นตาอาจจะมีการใส่ไว้ไม่ถูกต้อง หรือ อาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อันใหม่เข้าไปแทน.

 5. ใส่แว่นตาโดยหันหน้าเข้าหาทีวี.

  หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการซิงโครไนซ์กับแว่นตานี้.