หมายเลข ID หัวข้อ : 00081555 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/04/2017

วิธีการทดสอบความเร็วของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่ทำงานได้ เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้เว็บไซต์ทดสอบ. ความเร็วอาจเปลี่ยนไปตามเวลา, ดังนั้น ผลการทดสอบอาจไม่เหมือนกันเมื่อเทียบวันต่อวัน. สำหรับคำถามต่าง ๆ ให้สอบถามกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน.

เว็บไซต์ต่าง ๆ นี้ใช้ทำการทดสอบได้:

คำเตือน: เว็บไซต์เหล่านี้จัดไว้เพื่อความสะดวกของท่าน. Sony ไม่มีการรองรับหรือให้การรับประกันในความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้.

ลิงค์ต่อไปนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีพื้นฐานจาก Flash หรือ Sun Java ที่เหมาะสำหรับการทดสอบสำหรับดูความเร็วของการค้นหาหรือการท่องอินเตอร์เน็ต:


ลิงค์ต่อไปนี้เป็นเบราเซอร์สำหรับทำการทดสอบที่จะใช้แทนการสตรีมมิ่งวิดีโอที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ได้:

  • http://performance.toast.net
  • http://testmy.net
  • http://www.fast.com

    หมายเหตุ: เครื่องมือการทดสอบความเร็วนี้ทำงานโดย Netflix, ที่จะทำการวัดให้เฉพาะความเร็วในการดาวน์โหลดเท่านั้น.


หมายเหตุ: เมื่อดำเนินการทดสอบให้ระมัดระวัง ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่เร็วกว่าการเชื่อมต่อแบบ Ethernet แบบใช้สาย เมื่อเทียบกับแบบไร้สาย, ที่อาจจะมีความเร็วช้ากว่า 30-50% แม้จะเป็นระดับความแรงของสัญญาณที่ ดีเลิศ. ความแตกต่างกันระหว่างแบบผ่านสายและ Wi-Fi นี้ เกิดจากหลายเหตุผลที่รวมถึง โปรโตคอลทั่วไปของเครือข่าย การรบกวนของคลื่นวิทยุ สิ่งกีดขวางทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ, และความแรงของสัญญาณที่ลดลงตามระยะทาง. นอกจากนี้, การที่มีการติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายนั้นพร้อมกัน ประสิทธิภาพของระบบจะลดลงไป. ในตำแหน่งที่เป็นไปได้, ให้ใช้แต่การเชื่อมต่อแบบสายเพื่อให้มีสมรรถนะที่ดีที่สุด.