หมายเลข ID หัวข้อ : 00064800 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

รูปภาพ JPEG ดูแตกต่างไปจากรูปภาพในไฟล์ที่เป็นฟอร์แมท RAW เมื่อดูด้วยซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขไฟล์ RAW.

รูปภาพ JPEG ดูแตกต่างไปจากรูปภาพในไฟล์ที่เป็นฟอร์แมท RAW เมื่อดูด้วยซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขไฟล์ RAW.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพต่าง ๆ อาจจะดูเหมือนกันขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึ่มของการโปรเซสที่ใช้ในกล้องและที่ใช้เวอร์ชันที่แตกต่างกันไปของซอฟต์แวร์สำหรับแก้ไขภาพ RAW. ทุก ๆ ซอฟต์แวร์ แก้ไขภาพ RAW จะทำการโปรเซสรูปภาพแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยที่อาจจะมีผลต่อความคมชัดและสีสัน รวมถึงเอ็ฟเฟค Dynamic Range Optimizer (DRO).

เนื่องจาก ไฟล์ RAW  เป็นรูปภาพที่สำคัญของรูปภาพที่ไม่มีการปรับปรุง, ท่านสามารถจะใช้ซอตฟ์แวร์แก้ไขภาพ RAW เพื่อทำการปรับแต่งรูปภาพให้หลากหลายโดยไม่ลดคุณภาพของรูปภาพและจากนั้นให้เก็บบันทึกไฟล์นั้นในฟอร์แมทที่ใช้งานได้มากมาย เช่น JPEG.

หมายเหตุ: รูปภาพต่าง ๆ ที่บันทึกในไฟล์ฟอร์แมท RAW สามารถจะทำการปรับแต่งโดยใช้การควบคุมแบบปรับด้วยตนเองที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ Image Data Converter. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Image Data Converter, จะมีอยู่ใน ส่วนของ Help ของซอฟต์แวร์นั้น.