หมายเลข ID หัวข้อ : 00055228 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/10/2016

เสียงรบกวนจะดังออกมาให้ได้ยิน เมื่อทำการเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้อง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เสียงของการใช้งานในการซูม การปรับโฟกัสของเลนส์ หรือการกดปุ่มต่าง ๆ บนตัวกล้อง บางครั้งอาจจะมีการบันทึกเข้าไปด้วย ในการถ่ายภาพยนตร์ในบางสภาวะ เสียงของกลไกเหล่านี้จะยิ่งได้ยินง่ายขึ้น เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ในสภาวะแวดล้อมที่เงียบมาก ๆ ในสถานการณ์ของการถ่ายส่วนมากแล้ว จะเป็นการยากมากที่จะได้ยินเสียงการทำงานเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยเป็นการป้องกันเสียงที่ไม่ต้องการในระหว่างการบันทึก ให้หลีกเลี่ยงการหันกล้อง (pan) หรือการก้มเงยกล้องอย่างรวดเร็ว และพยายามจับถือกล้องนั้นให้อยู่นิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้

กล้องบางตัว จะมีขั้วต่อเสียงเข้าสำหรับเชื่อมต่อกับไมโครโฟนภายนอก ถ้าท่านสามารถทำการเชื่อมต่อกับไมโครโฟนภายนอก และวางไว้ให้ห่างจากตัวกล้อง จะเป็นการช่วยลดเสียงการทำงานของกลไกนั้นไปได้ นอกจากนี้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสไมโครโฟนในระหว่างที่ทำการบันทึกภาพยนตร์

ถ้ากล้องของท่านใส่ขาเชื่อมต่อแบบมัลติอินเตอร์เฟส (Multi interface shoe) ได้ ก็สามารถใช้ไมโครโฟน XLR แบบภายนอกได้โดยการใช้ร่วมกับตัวอะแดปเตอร์ XLR-K1M XLR ที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก

นอกจากนี้ กล้องบางตัวจะมีตัวเลือก Audio Record Off หรือ Audio Rec Level ในเมนูด้วย ถ้าหากกล้องมีตัวเลือกนี้ ท่านสามารถทำการเลือกให้ Audio Rec ไปเป็น Off เพื่อเป็นการป้องกันการบันทึกเสียงใด ๆ เข้าไป หรือตั้งให้ Audio Rec Level ไปเป็นค่าต่ำสุด

หมายเหตุ: ไม่ได้มีกล้องทุกรุ่นที่มีขั้วแจ็คต่อเสียงเข้า ตัวเลือกปรับระดับเสียงสำหรับบันทึก (audio rec level) หรือตัวปิดการบันทึกเสียงในเมนู ถ้าต้องการดูว่า กล้องของท่านมีฟีเจอร์เหล่านี้หรือไม่ ให้ทำการตรวจสอบสเปคต่าง ๆ ในคู่มือที่จัดมาให้.