หมายเลข ID หัวข้อ : 00135471 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/11/2015

วิธีการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องเล่น Network media โดยใช้ LAN ในตัวเข้ากับเครือข่ายไร้สาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • ไม่ได้มีเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือระบบโฮมเธียเตอร์ครบทุกรุ่นที่จะมีการผลิตมาพร้อมกับระบบ LAN ในตัว. ถ้าต้องการดูว่า เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือระบบโฮมเธียเตอร์ของท่านมีระบบ LAN ในตัวหรือไม่, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง.
 • ก่อนทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ไร้สาย และมีการตั้งค่าเข้ากับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทำงานได้อยู่. ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน สำหรับข้อสงสัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี้.
Image

 

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

 1. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ขึ้นมา.
 2. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
 3. ใช้ปุ่ม arrow(ลูกศร) เพื่อทำการเลือก Setup.
 4. ใช้ปุ่ม up arrow(ลูกศรชี้ขึ้น) หรือ down arrow(ลูกศรชี้ลง) เพื่อทำการเลือก Network Settings.
 5. กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือก Internet Settings.
 7. กดที่ปุ่ม ENTER.
 8. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือก Wireless.
 9. กดที่ปุ่ม ENTER.
 10. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือกการปรับตั้งความปลอดภัยที่เหมาะสม.
  • Image
  • Automatic Registration (WPS): ให้เลือกการปรับตั้งของ LAN อันนี้เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Protected Setup โดยมีการตั้งค่ารักษาความปลอดภัย.
  • Access point scan: ให้เลือกการปรับตั้งของ LAN อันนี้เมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Protected Setup โดยไม่มีการรักษาความปลอดภัย หรือที่ใช้งานไม่ได้กับ Wi-Fi Protected Setup.
  • Manual registration: ตัวเลือกนี้เป็นการปรับตั้งขั้นสูงสำหรับยูสเซอร์ที่ต้องการจะทำการปรับตั้งค่าต่าง ๆ เองทั้งหมด เข้าไปด้วยตนเอง.
 11. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อให้เครื่องเล่นทำการค้นหาเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่.

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความแรงของสัญญาณ และจำนวนของเครือข่ายไร้สายที่อยู่ในระยะใกล้เคียง ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 2-3 นาที ในการทำงานให้เสร็จ.

 12. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือกการปรับตั้งความปลอดภัยที่เหมาะสม.
 13. กดที่ปุ่ม ENTER.
 14. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือกการปรับตั้งความปลอดภัยที่เหมาะสม.
 15. กดที่ปุ่ม ENTER.
 16. กดที่ปุ่ม ENTER อีกครั้ง.
 17. ใช้ปุ่ม arrow เพื่อทำการป้อนรหัส WEP หรือ รหัส WPA ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ.

  Image

  หมายเหตุ:

  • รหัสความปลอดภัยนี้จะแสดงออกมาเป็นเครื่องหมายดอกจันแปดตัว.
  • ถ้าหากรหัส WEP หรือ WPA นี้มีตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ท่านอาจต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม. ถ้าต้องการจะเปลี่ยนแบบตัวอักษรของแป้นพิมพ์ให้กดที่ปุ่ม Red บนรีโมท. ปุ่มนี้จะทำการสลับแบบตัวอักษรระหว่างตัวพิมพ์เล็กและใหญ่.
 18. เลือกที่ Finish.
  Image
 19. กดที่ปุ่ม ENTER.
 20. กดที่ปุ่ม right arrow(ลูกศรชี้ทางขวา) เพื่อดำเนินการต่อ.
 21. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือก Auto Acquisition หรือ Manual สำหรับการป้อน IP address.

  หมายเหตุ: ในเครื่องบางรุ่น, ถ้าหากไม่มีตัวเลือก Manual ให้ ท่านไม่สามารถทำการตั้งค่า IP address เข้าไปด้วยตนเองได้.
   
 22. กดที่ปุ่ม ENTER.
 23. ถ้าหากมีการเลือก Manual ไว้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้, แต่ถ้าไม่ได้เลือกไว้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 24.
  1. ใช้ปุ่ม arrow ทำการป้อนค่า IP address ใน แป้นพิมพ์บนหน้าจอ.
  2. เลือกที่ Finish.
  3. กดที่ปุ่ม ENTER.
 24. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือกระหว่าง Auto หรือ Manual สำหรับการปรับตั้งของ DNS.
 25. กดที่ปุ่ม ENTER.
 26. ถ้าหากมีการเลือก Manual ไว้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้, ถ้าไม่ได้เลือกไว้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 27.
  1. ใช้ปุ่ม arrow ทำการป้อนค่า DNS address ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ.
  2. เลือกที่ Finish.
  3. กดที่ปุ่ม ENTER.
 27. ใช้ปุ่ม up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือกว่าจะใช้ proxy setting หรือไม่.
 28. กดที่ปุ่ม ENTER.
 29. ถ้าหากมีการเลือก Manual ไว้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ แต่ถ้าไม่ได้เลือกไว้ให้ทำตามขั้นตอนที่ 30.
  1. ใช้ปุ่ม arrow ทำการป้อนค่า proxy address ในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ.
  2. เลือกที่ Finish.
  3. กดที่ปุ่ม ENTER.
 30. ถ้าต้องการตรวจสอบว่า การปรับตั้งนั้นถูกต้องหรือไม่, ให้ใช้ up arrow หรือ down arrow เพื่อทำการเลือก.
 31. กดที่ปุ่ม ENTER.
 32. เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย, กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อเป็นการเสร็จขั้นตอนการเซ็ตอัพ.