หมายเลข ID หัวข้อ : 00134606 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV ไปยังเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำไมถึงต้องใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย?

การเชื่อมต่อแบบสายจะให้ความมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีความเสถียร. ทำให้ท่านสามารถจะเพลิดเพลินกับการสตรีมภาพ 4K ความจุสูง จากเครือข่ายบริการ เช่น YouTube.

1. การตั้งค่า การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราท์เตอร์ เข้ากับแจ็ค Local Area Network (LAN) ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง.

Available open LAN port on the wired or wireless LAN Routers and Modems

[A] เราท์เตอร์ และโมเดมของ LAN แบบใช้สาย และ แบบไร้สาย (ที่มีฟังก์ชัน Router)
[B] BRAVIA TV

ถ้าหากไม่มีพอร์ตเปิดของ LAN บนตัวเราท์เตอร์, ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ ฮับ เพื่อเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับโมเดมของท่าน. ให้ติดต่่อกับ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ผู้ผลิต ถ้าหากท่านไม่แน่ใจในเรื่องค่าสเปคของเครื่อง.

Use a hub device if no open LAN port on the wired or wireless Modem

[A] โมเดมแบบมีสายหรือไร้สาย (ที่มีฟังก์ชัน Router)
[B] Hub
[C] BRAVIA TV

2. การปรับการตั้งค่า

สำหรับรุ่น Android TV

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Network ในกลุ่ม Network & Accessories.
 4. เลือกที่ Network setup.
 5. เลือกที่ Easy.
 6. เลือกที่ Wired LAN และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่า.

สำหรับรุ่นทีวีที่ขายก่อนปี 2557

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Network.
 4. เลือกที่ Network setup.
 5. เลือกที่ Set up network connection หรือ Wired Setup.
 6. เลือกที่ Easy หรือ Auto, และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่า.

การวิเคราะห์การเชื่อมต่อ

สามารถจะใช้การวิเคราะห์การเชื่อมต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของทีวี. ถ้าหากทีวี ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ให้ลองทำการวิเคราะห์ปัญหานี้ดู.
BRAVIA ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้.