หมายเลข ID หัวข้อ : 00135174 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้เข้ากับเครือข่ายโดยใช้ Wireless bridge.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ไม่ได้มีเครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือทีวีครบทุกรุ่นที่มีความสามารถใช้งานกับอินเตอร์เน็ตได้. ถ้าต้องการจะดูว่า เครื่องของท่านสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้ตรวจสอบได้จากรายละเอียดสเปคหรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ wireless bridge.

 1. ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่ายว่ามีการเซ็ตอัพไว้และใช้งานได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแทปเล็ต.
  หมายเหตุ: ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่าน สำหรับคำแนะนำต่าง ๆ ในวิธีการเซ็ตอัพเครือข่ายและเปิดการทำงานของโมเด็ม.

 2. เพื่อพิจารณาว่า การเชื่อมต่อแบบไร้สายของท่านได้มีการเซ็ตอัพไว้ และ ทำงานได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือข่ายของท่าน (เครื่องคอมพิวเตอร์, แทปเล็ต, ฯลฯ.)
  1. ถ้าหากอุปกรณ์อื่น ๆ นั้นไม่ทำงานกับระบบไร้สาย, ให้ปรึกษากับ ISP ของท่านหรือผู้ผลิตเราท์เตอร์ สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ในการเปิดการทำงาน และ ตั้งค่าของการเข้าถึงระบบไร้สาย หรือ ท่านอาจต้องใช้อุปกรณ์แบบบริดจ์สองชุด. ดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง, อันหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ และ อีกอันหนึ่งสำหรับเราท์เตอร์ของท่าน.
   Two Bridge devices 
  2. ถ้าหากเราท์เตอร์ของท่านเป็นแบบใช้งานแบบไร้สายได้อยู่แล้ว ท่านก็จะต้องการอุปกรณ์บริดจ์นั้นเพิ่มอีกเพียงตัวเดียว.
   Single bridge device
  3. เชื่อมต่ออุปกรณ์บริดจ์แบบไร้สายของท่านเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเครือข่ายในบ้านท่าน. ขั้นตอนนี้จะแปรผันไปตามยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์บริดจ์ที่ใช้อยู่นั้น. ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ หรือติดต่อกับผู้ผลิตของอุปกรณ์บริดจ์นั้นสำหรับความช่วยเหลือ.
  4. เมื่อการตั้งค่าของบริดจ์เสร็จ, ให้ดำเนินการเซ็ตอัพแบบสายจากเมนูของเครื่องเล่น Blu-ray Disc, ทีวี หรือ Network media player.
   1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME หรือ MENU.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Network.
   4. เลือกที่ Network Setup.
   5. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำการเซ็ตอัพ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย.