หมายเลข ID หัวข้อ : 00135274 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

Powerline Adapter คืออะไร และ วิธีการที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของฉัน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Powerline adapters เป็นการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของท่านโดยอาศัยสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ในบ้านหรืออาคารของท่าน. Powerline adapter ต้องมีอยู่ในแต่ละด้านของการเชื่อมต่อ. ดังแสดงในภาพตัวอย่างด้านล่าง, เครื่องเล่น Blu-ray Disc, ทีวี หรือ อุปกรณ์ Network media ของท่านต่อกับตัวหนึ่ง และ เราท์เตอร์ของท่านต่อเข้ากับอีกตัวหนึ่ง โดยใช้สาย Ethernet มาตรฐาน (ปกติมีจัดมาให้พร้อมกับ Powerline adapter).
Powerline adapter.

หมายเหตุ: แม้ว่า Powerline adapter สามารถทำการเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับท่านได้, แต่อาจไม่สามารถให้ความเร็วที่เพียงพอในการสตรีมคอนเทนท์. โดยสภาวะของการเดินสายไฟ และ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ในอาคาร สามารถทำให้ความเร็วของการเชื่อมต่อลดต่ำลงได้.

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้กับอินเตอร์เน็ตได้ของท่าน เข้ากับเครือข่ายโดยใช้ตัว Powerline adapter:

หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับรายละเอียดสเปคของตัวเครื่องหรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้เพื่อดูว่า อุปกรณ์ของท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่.

  1. เชื่อมต่อ Powerline adapter อันหนึ่งเข้ากับพอร์ต LAN ที่มีอยู่บนเราท์เตอร์โดยใช้สาย Ethernet.
  2. เชื่อมต่อ Powerline adapter นั้นเข้ากับเต้าเสียบไฟ A/C ที่อยู่ใกล้กับตัวเราท์เตอร์.
  3. เชื่อมต่อ Powerline adaptor ตัวที่สองเข้ากับเครื่องเล่น Blu-ray Disc, ทีวี หรืออุปกรณ์ Network media โดยใช้สาย Ethernet.
  4. เชื่อมต่อ Powerline adapter ตัวที่สองเข้ากับเต้าเสียบไฟ A/C.
  5. เชื่อมต่อกำลังไฟ A/C เข้ากับเครื่องเล่น Blu-ray Disc, ทีวี หรือ อุปกรณ์ Network media.

    หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหลายนาทีในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายและให้ทำการเซ็ตอัพเครือข่ายโดยใช้หน้าจอเมนูบนทีวี.