ข้ามไปยังเนื้อหา
ภาพของ DVD-R แพครวม
ข้อมูลจำเพาะ
    • ช่วงความเร็วในการบันทึกตั้งแต่ 1x ถึง 16x

    • ทนต่อช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 50°C

    Sony มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาที่มอบประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น แต่นอกจากนี้ยังทำงานมุ่งสู่เป้าหมายให้ลดการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ในกิจกรรมทางธุรกิจของเราตั้งแต่ต้นจนจบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sony และสิ่งแวดล้อม