ศูนย์ให้การสนับสนุนของโซนี่

หัวข้อที่ได้รับความนิยม

การใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10

เรียนรู้เพิ่มเติม

การเริ่มต้นใช้งานกับ Android TV

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิดีโอช่วยสอน

ดูวิธีการหาความสามารถในการทำงานของโทรทัศน์และกล้องดิจิตอลกับวิดีโอ YouTube เหล่านี้.

เรียนรู้เพิ่มเติม

งานตรวจซ่อม

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

สำหรับสินค้าที่ซื้อนอกเหนือจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการประกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการบริการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จองการนัดหมายการขอรับบริการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบสถานะการซ่อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม