กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสังคม

โซนี่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สถาบัน และองค์กรสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่องตามวาระ และโอกาสต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อุปสรรค โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และชุมชน
โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย จัดงานหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือองค์กรการกุศล
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์โซนี่มูลค่ากว่า 60,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการจัดงานออกร้านการกุศล “Charity Bazaar ครั้งที่ 36”
โซนี่ไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน โครงการ InSIGHT Out!! โครงการอาสาสมัครเพื่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของช่างภาพชาวไทย และต่างชาติภายหลังเหตุการณ์ “สึนามิ” ในพ.ศ. 2547 เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ประสบภัย ด้วยการอบรม ฝึกฝนการถ่ายภาพ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวภาพถ่าย เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และกล้าแสดงความคิด
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมกับทางรายการ Showroom พัฒนาและปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิวาสนะเวศน์ จังหวัดอยุธยา มอบผลิตภัณฑ์ทีวีบราเวีย และชุดโฮมเธียร์เตอร์มูลค่ากว่า 50,000 บาท เพื่อนำไปปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ