บริการคำถามที่ถามบ่อย
 • ถาม:ศูนย์บริการซ่อมโซนี่ มีที่ใดบ้าง?
  ตอบ: คลิก  ที่นี่ เพื่อตรวจสอบศูนย์บริการโซนี่ ใกล้บ้านคุณ
 • ถาม: ศูนย์บริการซ่อมแซมเปิดบริการช่วงเวลาใด?
  ตอบ:ศูนย์ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า เปิดทุกวัน 11:00 – 20:00
  ศูนย์บริการซ่อม ศูนย์สีลม เปิดทุกวัน 10:00 – 19:00 น.เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันอาทิตย์
  ศูนย์อื่นๆ เปิดทุกวัน  08:00 – 17:30 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันอาทิตย์
 • ถาม: มีการบริการซ่อมแซมแบบเร่งด่วนหรือไม่ และจะต้องนำตัวผลิตภัณฑ์ไปส่งที่ใด?
  ตอบ:สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.0-2715-6100
 • ถาม: มีจุดบริการรับซ่อมแซมอยู่มากแค่ไหน?
  ตอบ: มีจุดบริการในการรับเครื่องซ่อมมากกว่า 392 แห่ง
 • ถาม: มีการประกันหลังการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือไม่?
  ตอบ:รับประกันการซ่อม 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้ามารับเครื่องที่ซ่อมเสร็จ เฉพาะอะไหล่ตัวที่ถูกเปลี่ยนจากการซ่อมแซมและไม่คิดค่าแรง
 • ถาม: จะตรวจสอบสถานะในการซ่อมแซมได้อย่างไร?
  ตอบ:ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2715-6100
  บริการหลังการขาย กด 2
  บริการซ่อมกด 2
  เช็คเครื่องซ่อมกด 1
  กรุณาใส่หมายเลขใบรับเครื่องซ่อม ซึ่งอยู่มุมบนด้านขวาของใบรับซ่อมทั้ง 8 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมาย
  #
  กด 1 เพื่อยืนยัน

 

ไปยังการช่วยเหลือของรุ่นที่ระบุ