ค่าบริการ
Service Labour Charge

ตรวจสอบอัตราค่าซ่อม (Service Labour Charge)

หมวดสินค้า

รายละเอียด

ค่าแรง (บาท)*

ทีวี ทีวี แอลซีดี 19" - 39" 700.-
ทีวี แอลซีดี 40" 900.-
ทีวี แอลซีดี 41" - 45" 1,100.-
ทีวี แอลซีดี 46" - 49" 1,300.-
ทีวี แอลซีดี 50" - 55" 1,500.-
ทีวี แอลซีดี 56" ขึ้นไป 1,800.-
ทีวีจอแก้ว 14" - 20" 400.-
ทีวีจอแก้ว 21"- 24" 500.-
ทีวีจอแก้ว 25" - 28" 600.-
ทีวจอแก้ว 29" - 33" 700.-
ทีวีจอแก้ว 34" ขึ้นไป 800.-
โปรเจคชั่นทีวี 1,200.-
เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นวิดีโอเทป 300.-
เครื่องเล่นวิดีโอซีดี 300.-
เครื่องเล่นดีวีดี 400.-
เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ 700.-
กล้อง กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 700.-
กล้อง D-SLR Alpha 1,500.-
กล้อง Alpha NEX 900.-
กล้องถ่ายวิดีโอ 900.-
เครื่องเสียง เครื่องเสียงไฮไฟ 600.-
เครื่องเสียงชุดโฮมเธียเตอร์ 700.-
วิทยุกระเป๋าหิ้ว 400.-
วอล์คแมน แบบเทป 300.-
วอล์คแมน แบบดิสก์ 300.-
วอล์แมน MP3 / MP4 500.-
เครื่องเสียงติดรถยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ 600.-
เครื่องเล่นดีวีดีติดรถยนต์ 600.-
ทีวีติดรถยนต์ 700.-
เกมส์ เครื่องเล่นเพลย์สเตชั่น 400.-
ผลิตภัณฑ์ไอที คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และแท็ปเล็ต พีซี 1,000.-

หมายเหตุ

  1. ค่าแรงตรวจเช็คเบื้องต้นสำหรับเครื่องที่ลูกค้าไม่ต้องการซ่อม (รวมทั้งบริการซ่อมเครื่องที่บ้าน) (ยกเว้นเครื่องในประกัน)
    100 บาท สำหรับ สินค้าคอมซูมเมอร์
    300 บาท สำหรับ สินค้าบรอดคาสท์และโปรเฟสชั่นแนล

  2. ค่ารถสำหรับบริการซ่อมเครื่องที่บ้าน (ทั้งเครื่องที่อยู่ในประกัน และนอกประกัน)
    300 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร
    500 บาท สำหรับเขตพื้นที่บริการในเขตปริมณฑล

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาค่าอะไหล่
ไปยังการช่วยเหลือของรุ่นที่ระบุ