บทความและข่าวสาร

เรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้น และข่าวสารจาก โซนี่ ที่เป็นเรื่องโดดเด่นจากเรา
จากนิตยสาร The Wave วันที่ 18 Jul 2014 หน้า 86 - 91
จากนิตยสาร On Camera Guide วันที่ 31 January 2014 หน้า 94 - 103
จากนิตยสาร GM 2000 วันที่ 27 January 2014 - DSC-QX10 หน้า 88 และ DSC-QX100 หน้า 111
จากนิตยสาร On Camera Guide วันที่ 31 January 2014 หน้า 104 - 111
จากนิตยสาร Fotoinfo วันที่ 03 January 2014 หน้า 64
จากนิตยสาร GM 2000 วันที่ 27 January 2014 หน้า 72 - 74
จากนิตยสาร Fotoinfo ฉบับวันที่ 03 January 2014 หน้า 58-63
จากนิตยสาร Note Book Plus Magazine (Issue 66) ฉบับวันที่ 11 December 2013 หน้า 36-39
จากนิตยสาร i3 Techguide ฉบับที่ 14 วันที่ 04 December 2013 หน้า 31-32
จากนิตยสาร HWM November 2013 หน้า 81
จากนิตยสาร HWM 06 November 2013 หน้า 72-73
จากนิตยสาร Fotoinfo ฉบับวันที่ 27 November 2013 หน้า 64-67
จากเว็บไซต์ Klongdigital.com วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
จากเว็บไซต์ TechXcite.com อัพเดตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
จากนิตยสาร The Wave ฉบับวันที่ 20 September 2013 หน้า 108-117
จากนิตยสาร GM 2000 ฉบับวันที่ 20 September 2013 หน้า 122-127
จากนิตยสาร Digital Camera ฉบับวันที่ 01 June 2013 หน้า 102-107
จากนิตยสาร GM 2000 ฉบับวันที่ 06 Mar 2013 หน้า 88 - 90
จากนิตยสาร GM 2000 ฉบับวันที่ 06 Mar 2013 หน้า 126
จากนิตยสาร GM 2000 ฉบับวันที่ 28 Jan 2013 หน้า 82 - 84