เครื่องบันทึกเสียง

รุ่นทั้งหมดของเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล

ปิดหน้าต่างข้อมูล
คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด
ตัดเสียง
รบกวนอัจฉริยะ
ตั้งค่า
เสียงตามสถานการณ์
จำตำแหน่ง
บันทึก
การเล่นซ้ำ
A-B
Digital
Limiter
ลดเสียงรบกวนเพื่อการฟังเสียง
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันก้าวล้ำนำสมัยจากโซนี่
สามารถลดเสียงรบกวนขณะนำมาเล่นกลับเพื่อการฟังที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพลิดเพลินกับโหมดการบันทึกหลากหลาย

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลของโซนี่ให้คุณสามารถเลือกโหมดการบันทึก
ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแสดงดนตรี,
การสัมภาษณ์, การประชุม หรือแม้แต่บันทึกข้อความส่วนตัว

ค้นหาตำแหน่งในการบันทึกที่ต้องการ
อย่างง่ายดาย

คุณสมบัตินี้จะทำหน้าที่จดจำตำแหน่งสำคัญในการบันทึกของคุณ ด้วยการใช้งาน
การจำตำแหน่งบันทึกนี้จะทำให้สามารถค้นหาช่วง ที่เป็นข้อความสำคัญ
ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

เล่นกลับข้อความสำคัญอัตโนมัติ

ขณะที่ฟังเสียงที่บันทึกมาให้กดปุ่ม A-B หนึ่งครั้งในตำแหน่งที่คุณต้องการ
ให้เป็นจุดเริ่มต้น(ตำแหน่ง A) และกดปุ่มเดิมอีกครั้งเมื่อถึงตำแหน่ง
ที่ต้องการให้เป็นจุดสิ้นสุด(ตำแหน่ง B) เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลนี้
จะเล่นวนซ้ำเฉพาะตำแหน่งที่เลือกไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์มาก
โดยเฉพาะสำหรับการเรียนภาษา

การลดเสียงแตกพร่า

Digital Limiter ในเครื่องบันทึกเสียงของโซนี่จะช่วยลดอาการแตกพร่า
ของเสียงเมื่อบันทึกเสียงที่ดังมาก ซึ่งจะมีประโยชน์ในสถานการณ์ เช่นคอนเสิร์ต
หรือการบันทึกเสียงในสภาพที่เสียงรบกวนมากซึ่งความชัดเจนของเสียงจะลดน้อยลงไป