อุปกรณ์เสริม

สายสัญญาณและสายชาร์จ

โซนี่ของมอบสายต่าง ๆ ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเล่นเสียงแบบพกพาของท่านเข้ากับอุปกรณ์ให้ความบันเทิงอันหลากหลายของท่านได้
เชื่อมต่อและบันทึกเพลงโดยตรงกับเครื่องเล่น WALKMAN® MP3 ของท่านด้วยสาย WM Port
ความสามารถในการรับส่งเนื้อหาคุณภาพสูงของการอินเตอร์เฟส ของออดิโอ/วิดีโอ ที่เป็นสัญญาณดิจิตอลทั้งหมด จะกระทำผ่านสายเพียงเส้นเดียว
ดูรุ่น   
*สีและขนาดของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ