สินค้ากลุ่มผู้บริโภค

โซนี่ขอแนะนำ Windows 8

หน้าหลัก  ›  สินค้ากลุ่มผู้บริโภค  ›  ประกาศที่ผ่านมาไอทีและคอมพิวเตอร์

ไอทีและคอมพิวเตอร์

การผสานของรูปแบบ ฟังก์ชั่นและเทคโนโลยีล่าสุด โซนี่มอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ IT สื่อในการเก็บข้อมูล, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน IT ทั้งหมดที่คุณต้องการ