เครื่องเล่นบลูเรย์ ดิสก์

The Thrill of Endless 3D Entertainment - The Sony 3D Blu-ray Disc™/DVD Player. Experience Internet & Multimedia, 3D Picture & Sound, Connectivity & Ease of Use on your Blu-ray Disc™/DVD Player. Enjoy more Internet Video with Sony Entertainment Network.

ส่วนสนับสนุน
ซอฟท์แวร์ Windows® ของแท้ได้รับการเผยแพร่โดย Microsoft และมีใบอนุญาตและได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft หรือผู้รับการอนุญาต ซอฟท์แวร์ของแท้จะช่วยคุ้มครองคุณจากความเสี่ยงของซอฟท์แวร์ของปลอม ให้สิทธิประโยชน์พิเศษ และประสบการณ์ในการใช้งานและการสนับสนุนที่คุณคาดหวัง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยไปที่ www.microsoft.com/genuine.

Welcome to Sony HD world

With over 25 years of developing High Definition equipment, Sony takes a step further by being the only provider of complete High Definition home entertainment solutions.

Enjoy the same High Definition technology used in professional standards right at home, with the option to shoot, edit, watch and play in vivid true-to-life clarity. High Definition allows you to experience a richer and more dynamic view experience.

» Visit Sony HD world now