เครื่องเลน Video MP3 Walkman S Seires 8GB (สีขาว)

Model:

NWZ-S764/W

คุณสมบัติ

  • เทคโนโลยี Bluetooth™
  • แบตเตอรี่ยาวนานถึง 50 ชั่วโมง
  • ถ่ายโอนไฟล์ด้วยการลากวาง
  • SensMe™ channel
  • Karaoke Mode, Synchronised Lyrics and Language Learning
  • Voice Recording and Language Learning
สินค้าใหม่
ราคาขายปลีก
บาท 39,990.00
ประวัติสินค้าที่คุณเคยค้นหา