ชุดโฮมเธียเตอร์ระบบ 5.2 channel

Model:

HT-DDW3500  ยกเลิก

คุณสมบัติ

  • รองรับระบบเสียง Dolby Digital และ DTS
  • เล่นไฟล์วีดีโอจาก USB (DivX and MPEG-4 Simple Profile)
  • รับวิทยุ FM
  • ช่องต่อ Composite ภาพและเสียง In/Out
  • Play video files from USB (DivX and MPEG-4 Simple Profile)
ประวัติสินค้าที่คุณเคยค้นหา