คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไวโอ้

เลือกและเปรียบเทียบ J Series
คอลเลคชั่นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Vaio จากโซนี่ ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ สำหรับการทำงาน จอ LCD ที่สว่างให้สีสันสดใส เหมาะสำหรับการประชุมทางไกล และ VAIO ได้รับการติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟที่ทรงพลัง สำหรับการทำงานด้วยความเร็วสูง สำหรับการพักผ่อนการ์ดกราฟฟิคประสิทธิภาพสูง ให้ท่านชมภาพยนตร์ได้อย่างมีความสุข
เลือกถูกที่กล่องโต้ตอบด้านล่าง เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้า ดูความเหมือนและแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของตัวสินค้าที่เลือก นำเม้าส์วางไว้เหนือสินค้าที่ต้องการรายละเอียดอย่างคร่าวๆของตัวสินค้า
SVF11N16CHS
SVF13N12SHS
SVF14N17SHS
SVF15N16SHB
SVF15N17SHS
SVF14211SHB
SVF14215SH
SVF14216SHP
SVF14218SHW
SVF14318SHW
SVF14327SHP
SVF15213SHB
SVF15215SHW
SVF15218SHW
SVF15318SHB
SVF15327SHW
SVF15328SHB
SVT11215SHW
SVF14A16SHS
SVF14A15SHB
SVF15A13SHB
SVD13212SHB
SVJ20215CHB
SVD11215CHB
VPCZ217GH/X
VPCZ139GG/XQ
VPCZ136GH/B
VPCZ129GG/XQ
VPCZ117GG/X
VPCZ116GH/B
VGN-Z57GG/X
VGN-Z56SG/B
VGN-Z47GD/X
VGN-Z46SD/B
VGN-Z37GD/X
VGN-Z36SD/B
VGN-Z27GN/X
VGN-Z26SN/B
VGN-Z17GN/B
SVE14A36CHS
SVE14A35CHPI
SVE11135CHP
SVE14136CHW
SVE14132CHP
SVE15137CHS
SVE15135CHW
SVE14A26CHS
SVE14A25CHPI
SVE11125CHP
SVE14128CHB
SVE14126CHW
SVE14122CHW
SVE15129CHS
SVE15126CHW
SVE14A15FHW
SVE11115EHB
SVE14118FHB
SVE14115FHW
SVE14112EHP
SVE15117FHW
SVE15115EHW
SVL24115FGB
SVS13A35PHB
SVS15135CHB
SVS13133CHB
SVS13132CHW
SVS13125CHB
SVS13123CHW
SVS15125CHB
SVS13112EHW
SVS13A15GHB
SVS15115FHB
SVT13133CHS
SVT14127CHS
SVT11125CHS
SVT13126CHS
SVT14117CHS
SVT11113FHS
SVT13115FHS
SVP11215SHBI
SVP13215SHS
SVP13217PHB
VPCSE26FH/B
VPCSA35GH/T
VPCSB35FH/P
VPCSB36FH/R
VPCSB37GH/B
VPCSB38GH/B
VPCSE15FH/B
VPCSB18GH/B
VPCSB16FH/W
VPCSA26GG/BI
VPCSA25GH/T
VPCSB27GH/B
VPCSB25FH/P
VPCSA36GH/BI
VPCS13AFH/W
VPCS137GH/B
VPCS135FH/P
VPCS125FH/P
VPCS115FH/B
VPCYB35AH/G
VPCYB15AH/G
VPCYA17GH/B
VPCYA15FH/B
VPCCA35FH/D
VPCCA36FH/W
VPCCB37FH/B
VPCCA16FH/B
VPCCA15FH/D
VPCCB15FH/W
VPCEH38FH/B
VPCEH36EH/W
VPCEG38FH/P
VPCEG37FH/B
VPCEH26EH/P
VPCEH28FH/B
VPCEG27FH/B
VPCEG28FH/W
VPCEK25EH/B
VPCEH18FH/P
VPCEH16EH/W
VPCEG18FH/L
VPCEG17FH/W
VPCEG15EH/B
VPCEB45FH/L
VPCEA42EH/WI
VPCEA45FH/P
VPCEA22EH/WI
VPCEA13EH/L
VPCEA12EH/WI
VPCEB25FH/P
VPCEB15FH/B
VPCF236HG/B
VPCF237HG/BI
VPCF226HG/B
VPCF217HG/BI
VPCF136FG/BI
VPCF127HG/BI
VPCF116FG/BI
VPCF117HG/BI
VPCX125LG/S
VPCX117LG/B
VPCCW1ZEH/BU
VPCCW26FH/P
VPCCW25FH/P
VPCCW16FS/R
VPCCW15FH/P
VPCCW12ES/BU
VPCL239FG/B
VPCL229FG/B
VPCL218FG/B
VPCL148FG/B
VPCL138FG/B
VPCL118FG/B
VPCJ228FH/B
VPCJ218FH/B
VPCJ128FH/B
VPCJ118FH/B
VPCW216AH/L
VPCW126AG/WZ
VPCW125AH/P
VPCW115XH/P
VPCM126AH/W
VGN-TT46SG/W
VGN-TT26SN/B
VGN-TT25SN/B
VGN-TT16GN/R
VGN-TT16SN/B
VGN-TT15SN/B
VPCP115KG/D
VGN-P45GK/P
VGN-P33GK/W
VGN-P25G/N
VGN-P23G/W
VGN-P15G/R
VGN-P13GH/W
VGN-NW23SE/P
VGC-JS45SF/P
VGC-JS35SJ/S
VGC-JS25S/P
VGC-JS15S/P
VGN-FW57GH/H
VGN-FW56GF/B
VGN-FW46SJ/B
VGN-FW37GY/H
VGN-FW36SJ/B
VGN-FW27GU/H
VGN-FW25S/B
VGN-FW17GU/H
VGN-FW15S/B
VGN-SR56SG/B
VGN-SR53SF/P
VGN-SR46SD/B
VGN-SR36SN/P
VGN-SR27SN/B
VGN-SR25S/B
VGN-SR17SN/B
VGN-SR15SN/B
VGN-CS36SJ/P
VGN-CS32SH/B
VGN-CS26S/P
VGN-CS23S/W
VGN-CS16S/Q
VGN-CS13S/Q
VGC-LV27GJ
VGC-LV17G
 
 
*สีและขนาดของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ
เปรียบเทียบสินค้า
เลือกกลุ่มสินค้าของคุณ