คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไวโอ้

เลือกและเปรียบเทียบ VAIO LV
คอลเลคชั่นของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Vaio จากโซนี่ ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ สำหรับการทำงาน จอ LCD ที่สว่างให้สีสันสดใส เหมาะสำหรับการประชุมทางไกล และ VAIO ได้รับการติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟที่ทรงพลัง สำหรับการทำงานด้วยความเร็วสูง สำหรับการพักผ่อนการ์ดกราฟฟิคประสิทธิภาพสูง ให้ท่านชมภาพยนตร์ได้อย่างมีความสุข
เลือกถูกที่กล่องโต้ตอบด้านล่าง เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้า ดูความเหมือนและแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของตัวสินค้าที่เลือก นำเม้าส์วางไว้เหนือสินค้าที่ต้องการรายละเอียดอย่างคร่าวๆของตัวสินค้า

รุ่นปัจจุบัน

SVF11N16CHS

ราคาขายปลีก
บาท 26,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF13N12SHS

ราคาขายปลีก
บาท 43,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14N17SHS

ราคาขายปลีก
บาท 39,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15N16SHB

ราคาขายปลีก
บาท 42,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15N17SHS

ราคาขายปลีก
บาท 47,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14211SHB

ราคาขายปลีก
บาท 14,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14215SH

ราคาขายปลีก
บาท 20,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14216SHP

ราคาขายปลีก
บาท 21,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14218SHW

ราคาขายปลีก
บาท 22,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14318SHW

ราคาขายปลีก
บาท 23,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14327SHP

ราคาขายปลีก
บาท 24,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15213SHB

ราคาขายปลีก
บาท 21,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15215SHW

ราคาขายปลีก
บาท 22,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15218SHW

ราคาขายปลีก
บาท 23,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15318SHB

ราคาขายปลีก
บาท 24,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15327SHW

ราคาขายปลีก
บาท 25,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15328SHB

ราคาขายปลีก
บาท 25,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT11215SHW

ราคาขายปลีก
บาท 39,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14A16SHS

ราคาขายปลีก
บาท 39,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF14A15SHB

ราคาขายปลีก
บาท 34,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVF15A13SHB

ราคาขายปลีก
บาท 35,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVD13212SHB

ราคาขายปลีก
บาท 42,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVJ20215CHB

ราคาขายปลีก
บาท 40,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVD11215CHB

ราคาขายปลีก
บาท 44,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

VPCZ217GH/X

ราคาขายปลีก
บาท 79,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14A36CHS

ราคาขายปลีก
บาท 29,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14A35CHPI

ราคาขายปลีก
บาท 27,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE11135CHP

ราคาขายปลีก
บาท 14,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14136CHW

ราคาขายปลีก
บาท 23,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14132CHP

ราคาขายปลีก
บาท 17,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE15137CHS

ราคาขายปลีก
บาท 23,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE15135CHW

ราคาขายปลีก
บาท 20,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14A26CHS

ราคาขายปลีก
บาท 32,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14A25CHPI

ราคาขายปลีก
บาท 29,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE11125CHP

ราคาขายปลีก
บาท 13,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14128CHB

ราคาขายปลีก
บาท 27,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14126CHW

ราคาขายปลีก
บาท 24,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14122CHW

ราคาขายปลีก
บาท 18,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE15129CHS

ราคาขายปลีก
บาท 32,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE15126CHW

ราคาขายปลีก
บาท 21,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14A15FHW

ราคาขายปลีก
บาท 27,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE11115EHB

ราคาขายปลีก
บาท 13,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14118FHB

ราคาขายปลีก
บาท 27,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14115FHW

ราคาขายปลีก
บาท 24,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE14112EHP

ราคาขายปลีก
บาท 17,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE15117FHW

ราคาขายปลีก
บาท 25,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVE15115EHW

ราคาขายปลีก
บาท 21,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVL24115FGB

ราคาขายปลีก
บาท 59,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS13A35PHB

ราคาขายปลีก
บาท 49,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS15135CHB

ราคาขายปลีก
บาท 37,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS13133CHB

ราคาขายปลีก
บาท 30,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS13132CHW

ราคาขายปลีก
บาท 26,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS13125CHB

ราคาขายปลีก
บาท 33,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS13123CHW

ราคาขายปลีก
บาท 27,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS15125CHB

ราคาขายปลีก
บาท 35,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS13112EHW

ราคาขายปลีก
บาท 29,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS13A15GHB

ราคาขายปลีก
บาท 47,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVS15115FHB

ราคาขายปลีก
บาท 34,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT13133CHS

ราคาขายปลีก
บาท 26,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT14127CHS

ราคาขายปลีก
บาท 32,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT11125CHS

ราคาขายปลีก
บาท 26,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT13126CHS

ราคาขายปลีก
บาท 34,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT14117CHS

ราคาขายปลีก
บาท 30,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT11113FHS

ราคาขายปลีก
บาท 26,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVT13115FHS

ราคาขายปลีก
บาท 29,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVP11215SHBI

ราคาขายปลีก
บาท 35,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVP13215SHS

ราคาขายปลีก
บาท 38,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

SVP13217PHB

ราคาขายปลีก
บาท 49,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

VPCCA35FH/D

ราคาขายปลีก
บาท 30,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

VPCZ139GG/XQ
VPCZ136GH/B
VPCZ129GG/XQ
VPCZ117GG/X
VPCZ116GH/B
VGN-Z57GG/X
VGN-Z56SG/B
VGN-Z47GD/X
VGN-Z46SD/B
VGN-Z37GD/X
VGN-Z36SD/B
VGN-Z27GN/X
VGN-Z26SN/B
VGN-Z17GN/B
VPCSE26FH/B
VPCSA35GH/T
VPCSB35FH/P
VPCSB36FH/R
VPCSB37GH/B
VPCSB38GH/B
VPCSE15FH/B
VPCSB18GH/B
VPCSB16FH/W
VPCSA26GG/BI
VPCSA25GH/T
VPCSB27GH/B
VPCSB25FH/P
VPCSA36GH/BI
VPCS13AFH/W
VPCS137GH/B
VPCS135FH/P
VPCS125FH/P
VPCS115FH/B
VPCYB35AH/G
VPCYB15AH/G
VPCYA17GH/B
VPCYA15FH/B
VPCCA36FH/W
VPCCB37FH/B
VPCCA16FH/B
VPCCA15FH/D
VPCCB15FH/W
VPCEH38FH/B
VPCEH36EH/W
VPCEG38FH/P
VPCEG37FH/B
VPCEH26EH/P
VPCEH28FH/B
VPCEG27FH/B
VPCEG28FH/W
VPCEK25EH/B
VPCEH18FH/P
VPCEH16EH/W
VPCEG18FH/L
VPCEG17FH/W
VPCEG15EH/B
VPCEB45FH/L
VPCEA42EH/WI
VPCEA45FH/P
VPCEA22EH/WI
VPCEA13EH/L
VPCEA12EH/WI
VPCEB25FH/P
VPCEB15FH/B
VPCF236HG/B
VPCF237HG/BI
VPCF226HG/B
VPCF217HG/BI
VPCF136FG/BI
VPCF127HG/BI
VPCF116FG/BI
VPCF117HG/BI
VPCX125LG/S
VPCX117LG/B
VPCCW1ZEH/BU
VPCCW26FH/P
VPCCW25FH/P
VPCCW16FS/R
VPCCW15FH/P
VPCCW12ES/BU
VPCL239FG/B
VPCL229FG/B
VPCL218FG/B
VPCL148FG/B
VPCL138FG/B
VPCL118FG/B
VPCJ228FH/B
VPCJ218FH/B
VPCJ128FH/B
VPCJ118FH/B
VPCW216AH/L
VPCW126AG/WZ
VPCW125AH/P
VPCW115XH/P
VPCM126AH/W
VGN-TT46SG/W
VGN-TT26SN/B
VGN-TT25SN/B
VGN-TT16GN/R
VGN-TT16SN/B
VGN-TT15SN/B
VPCP115KG/D
VGN-P45GK/P
VGN-P33GK/W
VGN-P25G/N
VGN-P23G/W
VGN-P15G/R
VGN-P13GH/W
VGN-NW23SE/P
VGC-JS45SF/P
VGC-JS35SJ/S
VGC-JS25S/P
VGC-JS15S/P
VGN-FW57GH/H
VGN-FW56GF/B
VGN-FW46SJ/B
VGN-FW37GY/H
VGN-FW36SJ/B
VGN-FW27GU/H
VGN-FW25S/B
VGN-FW17GU/H
VGN-FW15S/B
VGN-SR56SG/B
VGN-SR53SF/P
VGN-SR46SD/B
VGN-SR36SN/P
VGN-SR27SN/B
VGN-SR25S/B
VGN-SR17SN/B
VGN-SR15SN/B
VGN-CS36SJ/P
VGN-CS32SH/B
VGN-CS26S/P
VGN-CS23S/W
VGN-CS16S/Q
VGN-CS13S/Q
VGC-LV27GJ
VGC-LV17G
 
 
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สีและขนาดของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ
เปรียบเทียบสินค้า
เลือกกลุ่มสินค้าของคุณ