เครื่องเสียงพกพา

หน้าหลัก  ›  สินค้ากลุ่มผู้บริโภค  ›  เครื่องเสียงพกพา  ›  เลือกและเปรียบเทียบ  หูฟัง
เลือกและเปรียบเทียบ หูฟัง
ดนตรีนั้นเป็นสิ่งทรงพลัง ประสบการณ์การรับฟังจึงต้องซึบซับได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเทคโนโลยีของโซนี่จึงได้ปฏิวัติวิธีการรับฟังของคุณ ด้วยเสียงที่ทรงพลังและชัดเจน เพื่อให้คุณซึมซับไปถึงจิตวิญญาณ
เลือกถูกที่กล่องโต้ตอบด้านล่าง เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้า ดูความเหมือนและแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของตัวสินค้าที่เลือก นำเม้าส์วางไว้เหนือสินค้าที่ต้องการรายละเอียดอย่างคร่าวๆของตัวสินค้า

รุ่นปัจจุบัน

MDR-1A/B

ราคาขายปลีก
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RMK2/B

ราคาขายปลีก
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RBTMK2

ราคาขายปลีก
บาท 10,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RNCMK2

ราคาขายปลีก
บาท 12,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10R/B

ราคาขายปลีก
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RC/B

ราคาขายปลีก
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RNC

ราคาขายปลีก
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RBT

ราคาขายปลีก
บาท 4,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-Z5

ราคาขายปลีก
บาท 24,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-NC85D

ราคาขายปลีก
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-H3

ราคาขายปลีก
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-H2

ราคาขายปลีก
บาท 7,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-H1

ราคาขายปลีก
บาท 4,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-A3

ราคาขายปลีก
บาท 12,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-A2

ราคาขายปลีก
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-A1AP

ราคาขายปลีก
บาท 4,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-40IP/S

ราคาขายปลีก
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-30IP/S

ราคาขายปลีก
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-30/N

ราคาขายปลีก
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-20IP/S

ราคาขายปลีก
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-20/N

ราคาขายปลีก
บาท 3,390.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-10iP/S

ราคาขายปลีก
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-4iP

ราคาขายปลีก
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-4

ราคาขายปลีก
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-3iP

ราคาขายปลีก
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-3

ราคาขายปลีก
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-2iP

ราคาขายปลีก
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-2

ราคาขายปลีก
บาท 3,390.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-1iP

ราคาขายปลีก
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-1

ราคาขายปลีก
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB950BT

ราคาขายปลีก
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB920/R

ราคาขายปลีก
บาท 4,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB700

ราคาขายปลีก
บาท 5,240.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB500

ราคาขายปลีก
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB450AP

ราคาขายปลีก
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB300

ราคาขายปลีก
บาท 2,300.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB250/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB70AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 2,950.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB50AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,650.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB40EX

ราคาขายปลีก
บาท 2,610.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB20EX

ราคาขายปลีก
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RBT

ราคาขายปลีก
บาท 4,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RBTMK2

ราคาขายปลีก
บาท 10,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NWBT10

ราคาขายปลีก
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT140Q/B

ราคาขายปลีก
บาท 2,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT101

ราคาขายปลีก
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT100CX/P

ราคาขายปลีก
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DRC-BT15

ราคาขายปลีก
บาท 2,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT50

ราคาขายปลีก
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT30Q

ราคาขายปลีก
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT21G

ราคาขายปลีก
บาท 3,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT20NX

ราคาขายปลีก
บาท 3,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT10CX

ราคาขายปลีก
บาท 2,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC500D

ราคาขายปลีก
บาท 19,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX110NC

ราคาขายปลีก
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC200D

ราคาขายปลีก
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RNCMK2

ราคาขายปลีก
บาท 12,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC60

ราคาขายปลีก
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC33/V

ราคาขายปลีก
บาท 3,670.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC32NX/B

ราคาขายปลีก
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC22/P

ราคาขายปลีก
บาท 3,670.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC8/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC7/W

ราคาขายปลีก
บาท 2,720.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC6

ราคาขายปลีก
บาท 2,720.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RNC

ราคาขายปลีก
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-NC85D

ราคาขายปลีก
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-AS800AP

ราคาขายปลีก
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-AS800BT/B

ราคาขายปลีก
บาท 4,690.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-AS700BTL

ราคาขายปลีก
บาท 2,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

NWZ-WH505/B

ราคาขายปลีก
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

NWZ-WH303/B

ราคาขายปลีก
บาท 3,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-Z7

ราคาขายปลีก
บาท 23,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX600/R

ราคาขายปลีก
บาท 2,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX550BN

ราคาขายปลีก
บาท 2,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX310APB

ราคาขายปลีก
บาท 990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX100/R

ราคาขายปลีก
บาท 890.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-V55/B

ราคาขายปลีก
บาท 3,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-V700DJ

ราคาขายปลีก
บาท 7,340.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-V250V

ราคาขายปลีก
บาท 1,350.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-D777SL/S
MDR-D777SL/S
MDR-D333LW/S

ราคาขายปลีก
บาท 2,620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-S70AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 2,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-S40/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX700SL

ราคาขายปลีก
บาท 6,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX650AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 2,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX500SL/W

ราคาขายปลีก
บาท 3,660.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX300SL/V

ราคาขายปลีก
บาท 2,620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX100LP/G

ราคาขายปลีก
บาท 790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX90LP

ราคาขายปลีก
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX85LP/W

ราคาขายปลีก
บาท 2,620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX77SL/L

ราคาขายปลีก
บาท 1,460.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX76LP/S

ราคาขายปลีก
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX55SL/P

ราคาขายปลีก
บาท 1,140.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX52SL/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,560.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX36V/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,040.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX35LP/B

ราคาขายปลีก
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX34SC/W

ราคาขายปลีก
บาท 1,360.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX33LP/L

ราคาขายปลีก
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX32LP/B

ราคาขายปลีก
บาท 620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX10LP/PV

ราคาขายปลีก
บาท 590.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ED12LP/R

ราคาขายปลีก
บาท 720.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E11LP/BC

ราคาขายปลีก
บาท 510.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E10LP/L

ราคาขายปลีก
บาท 520.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E931LP/S

ราคาขายปลีก
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E829V

ราคาขายปลีก
บาท 520.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E828LP

ราคาขายปลีก
บาท 410.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E818LP

ราคาขายปลีก
บาท 270.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E737LP

ราคาขายปลีก
บาท 320.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD400

ราคาขายปลีก
บาท 5,240.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD300

ราคาขายปลีก
บาท 2,300.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD200

ราคาขายปลีก
บาท 1,250.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD100

ราคาขายปลีก
บาท 940.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-IF540RK

ราคาขายปลีก
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-IF240RK

ราคาขายปลีก
บาท 3,140.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-IF140K

ราคาขายปลีก
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ5/Z

ราคาขายปลีก
บาท 590.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ4/Z

ราคาขายปลีก
บาท 890.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ3/Z

ราคาขายปลีก
บาท 1,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ2/Z

ราคาขายปลีก
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ1

ราคาขายปลีก
บาท 3,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX110AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX15AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-4iP

ราคาขายปลีก
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-3iP

ราคาขายปลีก
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-2iP

ราคาขายปลีก
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-1iP

ราคาขายปลีก
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-40IP/N

ราคาขายปลีก
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-30IP/N

ราคาขายปลีก
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-20IP/N

ราคาขายปลีก
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-10iP/N

ราคาขายปลีก
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX110AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX15AP/B

ราคาขายปลีก
บาท 790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-DS3000

ราคาขายปลีก
บาท 8,390.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-210TV

ราคาขายปลีก
บาท 520.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-710LP

ราคาขายปลีก
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-410LP

ราคาขายปลีก
บาท 940.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-210LP

ราคาขายปลีก
บาท 410.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-110LP

ราคาขายปลีก
บาท 210.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-101LP
MDR-Q68LW/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,360.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-KX70LW/B

ราคาขายปลีก
บาท 2,510.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-KE30LW/B

ราคาขายปลีก
บาท 1,040.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-G75LW
MDR-NX3/W

ราคาขายปลีก
บาท 2,930.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NX2/P

ราคาขายปลีก
บาท 1,670.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NE2/B

ราคาขายปลีก
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NQ1/L
DR-270DP

ราคาขายปลีก
บาท 2,300.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-220DPV

ราคาขายปลีก
บาท 1,040.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-220DP

ราคาขายปลีก
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-210DP

ราคาขายปลีก
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-115DP

ราคาขายปลีก
บาท 620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

PHA-3

ราคาขายปลีก
บาท 29,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

PHA-2

ราคาขายปลีก
บาท 19,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1R/B
MDR-1RBT
MDR-1RNC
XBA-S65/B
XBA-C10iP/B
XBA-C10/W
XBA-BT75
XBA-40/NQ E
XBA-10/N
XBA-BT75
MDR-1RBT
DR-BT22
MDR-1RNC
MDR-Q21LP/B
PHA-1
 
 
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สีและขนาดของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ
เปรียบเทียบสินค้า
เลือกกลุ่มสินค้าของคุณ