เครื่องเสียงพกพา

หน้าหลัก  ›  สินค้ากลุ่มผู้บริโภค  ›  เครื่องเสียงพกพา  ›  เลือกและเปรียบเทียบ  หูฟัง
เลือกและเปรียบเทียบ หูฟัง
ดนตรีนั้นเป็นสิ่งทรงพลัง ประสบการณ์การรับฟังจึงต้องซึบซับได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเทคโนโลยีของโซนี่จึงได้ปฏิวัติวิธีการรับฟังของคุณ ด้วยเสียงที่ทรงพลังและชัดเจน เพื่อให้คุณซึมซับไปถึงจิตวิญญาณ
เลือกถูกที่กล่องโต้ตอบด้านล่าง เพื่อทำการเปรียบเทียบสินค้า ดูความเหมือนและแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของตัวสินค้าที่เลือก นำเม้าส์วางไว้เหนือสินค้าที่ต้องการรายละเอียดอย่างคร่าวๆของตัวสินค้า

รุ่นปัจจุบัน

MDR-1RMK2/B

Suggested Retail Price
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RBTMK2

Suggested Retail Price
บาท 10,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RNCMK2

Suggested Retail Price
บาท 12,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10R/B

Suggested Retail Price
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RC/B

Suggested Retail Price
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RNC

Suggested Retail Price
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RBT

Suggested Retail Price
บาท 6,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-NC85D

Suggested Retail Price
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-H3

Suggested Retail Price
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-H2

Suggested Retail Price
บาท 7,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-H1

Suggested Retail Price
บาท 4,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-C10iP/B

Suggested Retail Price
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-C10/W

Suggested Retail Price
บาท 1,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-BT75

Suggested Retail Price
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-40IP/S

Suggested Retail Price
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-40/NQ E

Suggested Retail Price
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-30IP/S

Suggested Retail Price
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-30/N

Suggested Retail Price
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-20IP/S

Suggested Retail Price
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-20/N

Suggested Retail Price
บาท 3,390.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-10iP/S

Suggested Retail Price
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-10/N

Suggested Retail Price
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-4iP

Suggested Retail Price
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-4

Suggested Retail Price
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-3iP

Suggested Retail Price
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-3

Suggested Retail Price
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-2iP

Suggested Retail Price
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-2

Suggested Retail Price
บาท 3,390.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-1iP

Suggested Retail Price
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-1

Suggested Retail Price
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB920/R

Suggested Retail Price
บาท 4,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB700

Suggested Retail Price
บาท 5,240.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB500

Suggested Retail Price
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB300

Suggested Retail Price
บาท 2,300.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB70AP/B

Suggested Retail Price
บาท 2,950.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB40EX

Suggested Retail Price
บาท 2,610.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XB20EX

Suggested Retail Price
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-BT75

Suggested Retail Price
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RBT

Suggested Retail Price
บาท 6,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RBTMK2

Suggested Retail Price
บาท 10,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NWBT10

Suggested Retail Price
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT140Q/B

Suggested Retail Price
บาท 2,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT101

Suggested Retail Price
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT100CX/P

Suggested Retail Price
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DRC-BT15

Suggested Retail Price
บาท 2,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT50

Suggested Retail Price
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT30Q

Suggested Retail Price
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT21G

Suggested Retail Price
บาท 3,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT20NX

Suggested Retail Price
บาท 3,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-BT10CX

Suggested Retail Price
บาท 2,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC500D

Suggested Retail Price
บาท 19,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC200D

Suggested Retail Price
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC60

Suggested Retail Price
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC33/V

Suggested Retail Price
บาท 3,670.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC32NX/B

Suggested Retail Price
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC22/P

Suggested Retail Price
บาท 3,670.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC8/B

Suggested Retail Price
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC7/W

Suggested Retail Price
บาท 2,720.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NC6

Suggested Retail Price
บาท 2,720.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-10RNC

Suggested Retail Price
บาท 7,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1RNCMK2

Suggested Retail Price
บาท 12,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-NC85D

Suggested Retail Price
บาท 9,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-AS700BTL

Suggested Retail Price
บาท 2,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

NWZ-WH505/B

Suggested Retail Price
บาท 5,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

NWZ-WH303/B

Suggested Retail Price
บาท 3,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX600/R

Suggested Retail Price
บาท 2,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX310APB

Suggested Retail Price
บาท 990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ZX100/R

Suggested Retail Price
บาท 890.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-V55/B

Suggested Retail Price
บาท 3,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-V700DJ

Suggested Retail Price
บาท 7,340.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-V250V

Suggested Retail Price
บาท 1,350.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-D777SL/S
MDR-D777SL/S
MDR-D333LW/S

Suggested Retail Price
บาท 2,620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-S70AP/B

Suggested Retail Price
บาท 2,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-S40/B

Suggested Retail Price
บาท 1,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX700SL

Suggested Retail Price
บาท 6,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX650AP/B

Suggested Retail Price
บาท 2,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX500SL/W

Suggested Retail Price
บาท 3,660.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX300SL/V

Suggested Retail Price
บาท 2,620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX100LP/G

Suggested Retail Price
บาท 790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX90LP

Suggested Retail Price
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX85LP/W

Suggested Retail Price
บาท 2,620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX77SL/L

Suggested Retail Price
บาท 1,460.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX76LP/S

Suggested Retail Price
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX55SL/P

Suggested Retail Price
บาท 1,140.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX52SL/B

Suggested Retail Price
บาท 1,560.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX36V/B

Suggested Retail Price
บาท 1,040.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX35LP/B

Suggested Retail Price
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX34SC/W

Suggested Retail Price
บาท 1,360.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX33LP/L

Suggested Retail Price
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX32LP/B

Suggested Retail Price
บาท 620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX10LP/PV

Suggested Retail Price
บาท 590.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-ED12LP/R

Suggested Retail Price
บาท 720.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E11LP/BC

Suggested Retail Price
บาท 510.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E10LP/L

Suggested Retail Price
บาท 520.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E931LP/S

Suggested Retail Price
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E829V

Suggested Retail Price
บาท 520.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E828LP

Suggested Retail Price
บาท 410.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E818LP

Suggested Retail Price
บาท 270.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-E737LP

Suggested Retail Price
บาท 320.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD400

Suggested Retail Price
บาท 5,240.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD300

Suggested Retail Price
บาท 2,300.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD200

Suggested Retail Price
บาท 1,250.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-XD100

Suggested Retail Price
บาท 940.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-IF540RK

Suggested Retail Price
บาท 4,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-IF240RK

Suggested Retail Price
บาท 3,140.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-IF140K

Suggested Retail Price
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ5/Z

Suggested Retail Price
บาท 590.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ4/Z

Suggested Retail Price
บาท 890.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ3/Z

Suggested Retail Price
บาท 1,190.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ2/Z

Suggested Retail Price
บาท 1,790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-PQ1

Suggested Retail Price
บาท 3,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX110AP/B

Suggested Retail Price
บาท 990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX15AP/B

Suggested Retail Price
บาท 790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-4iP

Suggested Retail Price
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-3iP

Suggested Retail Price
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-2iP

Suggested Retail Price
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-1iP

Suggested Retail Price
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-40IP/N

Suggested Retail Price
บาท 8,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-30IP/N

Suggested Retail Price
บาท 6,490.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-20IP/N

Suggested Retail Price
บาท 3,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

XBA-10iP/N

Suggested Retail Price
บาท 2,290.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX110AP/B

Suggested Retail Price
บาท 990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-EX15AP/B

Suggested Retail Price
บาท 790.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-DS3000

Suggested Retail Price
บาท 8,390.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-210TV

Suggested Retail Price
บาท 520.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-710LP

Suggested Retail Price
บาท 2,090.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-410LP

Suggested Retail Price
บาท 940.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-210LP

Suggested Retail Price
บาท 410.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-110LP

Suggested Retail Price
บาท 210.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-101LP
MDR-Q68LW/B

Suggested Retail Price
บาท 1,360.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-Q21LP/B

Suggested Retail Price
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-KX70LW/B

Suggested Retail Price
บาท 2,510.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-KE30LW/B

Suggested Retail Price
บาท 1,040.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-G75LW
MDR-NX3/W

Suggested Retail Price
บาท 2,930.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NX2/P

Suggested Retail Price
บาท 1,670.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NE2/B

Suggested Retail Price
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-NQ1/L
DR-270DP

Suggested Retail Price
บาท 2,300.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-220DPV

Suggested Retail Price
บาท 1,040.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-220DP

Suggested Retail Price
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-210DP

Suggested Retail Price
บาท 830.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

DR-115DP

Suggested Retail Price
บาท 620.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

PHA-2

Suggested Retail Price
บาท 19,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

PHA-1

Suggested Retail Price
บาท 18,990.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

MDR-1R/B
MDR-1RBT
MDR-1RNC
XBA-S65/B
MDR-1RBT
DR-BT22
MDR-1RNC
 
 
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สีและขนาดของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ
เปรียบเทียบสินค้า
เลือกกลุ่มสินค้าของคุณ