ประกาศจากบริษัทฯ

13 ธันวาคม 2012
ประกาศ! หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ท่านสามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลโซนี่ไทยได้อย่างง่ายขึ้น เพียงผ่านหมายเลขเบอร์โทรติดต่อเดียว

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ : 66(0)2715-6100*
(เปิดให้บริการ: วันจันทร์-เสาร์: 9:00 – 17:30)

*โทร. 66(0)2715-6100 กด 1 เพื่อตรวจเช็คข้อมูลสถานะเครื่องซ่อม 24 ช.ม.
ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ กรุณาเตรียมหมายเลขใบรับเครื่องซ่อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูลโซนี่ไทย (CIC)
โทรศัพท์ (66) 0-2715-6100 โทรสาร (66) 0-2715-6020
เวลาทำการ เวลา 9.00-17.30 วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือ ส่งข้อความผ่านทางแบบฟอร์ม https://www.sony.co.th/section/contactus

เรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

   
smallLargeLarger
ปรับขนาดอักษร