ติดต่อประชาสัมพันธ์

ติดต่อประชาสัมพันธ์
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และอื่นๆได้ที่

ศูนย์ข้อมูลโซนี่
โทร 0-2715-6100 โทรฟรี (1800) 231-991
โทรสาร 0-2715-6020 E-mail: sothai.cic@ap.sony.com


สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

แผนกประชาสัมพันธ์
บ. โซนี่ ไทย จ.ก.
โทร 0-2715-6000 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์
แฟ็กซ์ 0-2715-6023