ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท โซนี่ ตัวเลขทั้งหมดมาจากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา โดยนับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2550
• ผลประกอบการทั้งหมดของโซนี่ 70,300 ล้านเหรียญสหรัฐ • รายได้จากการดำเนินงานของโซนี่ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ • กำไรสุทธิของโซนี่ 1,070 ล้านเหรียญสหรัฐ • ยอดจำหน่ายจำแนกตามภูมิภาค (ญี่ปุ่น - 25.6%, U.S. - 26.9%, ยุโรป 24.6%, อื่นๆ 22.9%) • จำนวนพนักงานทั้งหมดของโซนี่ทั่วโลก 163,000 คน • งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาของโซนี่ 4,610 ล้านเหรียญสหรัฐ