Interchangeable Lens Camera: Archived

Super SteadyShot Inside
ระบบ Super SteadyShot ที่อยู่ใน CCD จะทำการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือและร่างกาย ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพได้งดงามและคมชัดเสมอ แม้จะถือกล้อวด้วยมือในการถ่ายภาพความเร็วชัตเตอร์ต่ำก็ตาม
ยกระดับโอกาสในการถ่าบภาพ ทำให้คุณถ่ายภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ในสภาวะแสงน้อย หรือใช้งานร่วมกับเลนส์เทเลโฟโต้ ด้วยระบบ Super SteadyShot ที่ติดตั้งอยู่ในตัวกล้อง ทำให้ไม่ว่าคุณจะใช้เลนส์ α รุ่นใดก็ตาม ก็สามารถถ่ายภาพได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสั่นไหว